Test wiedzy - 10 pytań

Damian Stelmach

Sprawdź swoją wiedzę w teście dołączonym do odcinka. Przeanalizuj na spokojnie popełnione błędy, wygoogluj nieznane pojęcia, sporządzaj notatki - to najlepszy sposób przygotowań do części pisemnej egzaminu zawodowego. Powodzenia!

1. Z jakiego protokołu warstwy aplikacji korzysta usługa katalogowa
A. HTTP
B. LDAP
C. DHCP
D. SSH
2. Jaki model bazy danych przechowuje obiekty usługi katalogowej
A. obiektowy
B. hierarchiczny
C. sieciowy
D. relacyjny
3. Usługa Active Directory nie pozwala na
A. tworzenie użytkowników domenowych
B. tworzenie użytkowników lokalnych
C. tworzenie grup globalnych
D. na zarządzanie uprawnieniami do nieudostępnionych zasobów
4. Głównym elementem całego zbioru Active Directory są
A. Management Services
B. Domain Services
C. Certificate Services
D. Federation Services
5. Magazyn danych to
A. serwer plikowy obsługujący domenę AD
B. odnośnik do bazy danych obiektów w domenie
C. pliki z kopią bazy danych, przechowywane na komputerach podłączonych do domeny
D. plik zawierający obiekty bazy danych, przechowywany na kontrolerze domeny
6. Serwer z zapisanym magazynem danych to
A. komputer klienta podłączonego do domeny
B. komputer zawierający kopię zapasową serwera
C. kontroler domeny
D. administrator domeny
7. Dwie domeny: firma.com oraz katowice.firma.com stanowią
A. jedno drzewo
B. las domen
C. jednostkę organizacyjną
D. dwa drzewa
8. Licencja pozwalająca korzystać klientom z zasobów serwera Windows to
A. Shareware
B. GNU
C. CAL
D. EMULA
9. Jaką nazwę przyjmie las po utworzeniu w nim pierwszej domeny
A. należy nadać oddzielną nazwę
B. żadna w wymienionych odpowiedzi
C. inną niż domena, ale wykorzystującą tę samą przestrzeń nazw DNS
D. taką jak domena
10. Klient (np. Windows 7) może pracować w domenie jeśli
A. jest w wersji Home i został do niej przyłączony
B. posiada adresację IP w tej samej klasie co serwer
C. jest w wersji co najmniej Professional i został do niej przyłączony
D. jest w wersji Ultimate i posiada adresację w tej samej klasie co serwer
11. Obiektem Active Directory nie może być
A. użytkownik
B. plik konfiguracyjny serwera
C. grupa
D. komputer
12. Do zmiany ustawień haseł w domenie służy przystawka
A. Edytor obiektów Zasad grupy
B. Użytkownicy i komputery usługi Active Directory
C. Menadżer zarządzania serwerem
D. Zasady zabezpieczeń lokalnych
13. Grupy przechowujące obiekty tylko z jednej domeny to zakres
A. Uniwersalny
B. Globalny
C. Zabezpieczeń
D. Lokalny w domenie
14. Jaki protokół warstwy aplikacji wymagany jest do prawidłowego działania domeny Active Directory
A. DNS
B. DHCP
C. FTP
D. Telnet