Test wiedzy - 10 pytań

Damian Stelmach

Sprawdź swoją wiedzę w teście dołączonym do odcinka. Przeanalizuj na spokojnie popełnione błędy, wygoogluj nieznane pojęcia, sporządzaj notatki - to najlepszy sposób przygotowań do części pisemnej egzaminu zawodowego. Powodzenia!

1. Klient DHCP chcąc uzyskać konfigurację IP wysyła do sieci komunikat...
A. DHCP Request
B. DHCP Ack
C. DHCP Discover
D. DHCP Inform
2. DHCP Discover to rodzaj komunikatu...
A. Rozgłoszeniowego
B. Grupowego
C. Unicastowego
D. Multicastowego
3. Serwer DHCP, poza adresem IP, może przekazać klientowi...
A. maskę, adres bramy, informację o aktualnym stanie sieci
B. maskę, adres bramy, adres serwera (serwerów) DNS
C. maskę, adres bramy, informację o dostępnych ruterach
D. maskę, adres bramy, adres MAC
4. Do rezerwacji adresów IP potrzebujemy?
A. adres MAC karty sieciowej klienta
B. nazwę producenta karty sieciowej klienta
C. informację o wersji sterownika karty sieciowej klienta
D. adres MAC karty sieciowej serwera
5. Jakie porty stosuje DHCP dla IPv4
A. 53 i 54
B. 67 i 68
C. 546 i 547
D. 123 i 124
6. Które polecenie konsoli Windows służy do ponownego żądania konfiguracji IP od serwera?
A. ipconfig /all
B. ipconfig /release
C. ipconfig /allcompartments
D. ipconfig /renew
7. Jaki komunikat kończy uzyskiwanie konfiguracji IP?
A. DHCP Request
B. DHCP Ack
C. DHCP Inform
D. DHCP Offer
8. NAT to usługa...
A. zamieniająca adres prywatny na publiczny lub też prywatny na prywatny
B. zamieniająca zawsze tylko adres publiczny na prywatny
C. zamieniająca adres MAC na adres IP
D. zamieniająca zawsze tylko adres prywatny na publiczny
9. Jak rodzaj translacji NAT używany jest w systemach Windows?
A. NAT niepozwalający na translacje PAT
B. NAT pozwalający na korzystanie w danym momencie pojedynczemu hostowi w sieci lokalnej z jednego, publicznego adresu IP
C. NAT pozwalający na korzystanie wielu hostom w sieci lokalnej z wielu, publicznych adresów IP
D. NAT pozwalający na korzystanie wielu hostom w sieci lokalnej z jednego, publicznego adresu IP
10. Rola pozwalająca na konfigurację NAT na serwerze w wersji 2012R2 to?
A. DHCP
B. Active Directory
C. NAT
D. Zdalny dostęp