Test wiedzy - 15 pytań

Damian Stelmach

Sprawdź swoją wiedzę w teście dołączonym do odcinka. Przeanalizuj na spokojnie popełnione błędy, wygoogluj nieznane pojęcia, sporządzaj notatki - to najlepszy sposób przygotowań do części pisemnej egzaminu zawodowego. Powodzenia!

1. Technologia VLAN opisana została w standardzie:
A. 802.Q
B. 802.1Q
C. 802.3
D. 802.11
2. Dzięki technologii VLAN nie możemy:
A. blokować urządzeń poprzez adresy MAC
B. tworzyć łączy TRUNK
C. izolować od siebie urządzeń w sieci
D. logicznie łączyć urządzenia w sieci
3. Dane o sieciach VLAN na przełączniku CISCO znajdują się w pliku:
A. vlan.ini
B. vlan.dat
C. vlan.info
D. vlan.txt
4. Tworząc sieć VLAN musimy jej nadać:
A. identyfikator
B. odwołanie
C. symbol
D. nazwę
5. Jakich numerów sieci VLAN nie możemy używać do tworzenia nowych sieci:
A. 1, 997, 998, 999, 1000
B. 1, 1000, 1004, 1005, 1006
C. 1, 1000, 1001, 1002, 1003
D. 1, 1002, 1003, 1004, 1005
6. Informacje o sieciach VLAN na przełączniku odczytam wydając polecenie:
A. show network VLAN
B. get VLAN
C. show VLAN
D. show interface VLAN
7. Dodanie portu do konkretnej sieci VLAN zrealizujemy za pomocą polecenia:
A. switchport access vlan id_sieci
B. switchport add vlan id_sieci
C. access vlan id_sieci
D. add vlan id_sieci
8. Port Based to:
A. jedna z metod rutingu pomiędzy sieciami VLAN
B. łącze, którym transportowane są ramki sieci VLAN
C. separacja portów przełącznika
D. protokół sieciowy związany z sieciami VLAN
9. Łącze, które transportuje ramki wielu sieci LAN w technologii CISCO to:
A. multiVLAN
B. untagVLAN
C. TRUNK
D. tagVLAN
10. Pole w ramce Ethernetowej, które przechowuje m.in. identyfikator sieci VLAN to:
A. TPID
B. VLANID
C. TypeVLAN
D. TCI
11. Polecenie, które zezwala na transportowanie poprzez jedno fizyczne łącze ramek wielu sieci VLAN to:
A. switchport trunk add allowed vlan nr_VLAN
B. switchport trunk allowed add vlan nr_VLAN
C. switchport add vlan nr_VLAN
D. switchport trunk allowed vlan nr_VLAN
12. Protokół VTP stosowny jest do:
A. tworzenia sieci VLAN na kliencie VTP
B. konfiguracji tagVLAN
C. tworzenia sieci VLAN na serwerze VTP
D. przekazywania informacji o sieciach VLAN klientom VTP
13. Do zmiany natywnej sieci VLAN na przełączniku CISCO służy polecenie:
A. trunk native vlan nr_VLAN
B. trunk add native vlan nr_VLAN
C. switchport trunk add native vlan nr_VLAN
D. switchport trunk native vlan nr_VLAN
14. Aby zapewnić możliwość komunikacji pomiędzy urządzeniami znajdującymi się w różnych sieciach VLAN można zastosować:
A. przełącznik warstwy trzeciej
B. punkt dostępu
C. przełącznik warstwy drugiej
D. most sieciowy
15. Konfigurując sub-interfejs na ruterze CISCO musimy podać:
A. porty sieci VLAN
B. nazwę sieci VLAN
C. numer native VLAN
D. id sieci VLAN