Test wiedzy - 40 pytań

Damian Stelmach

Sprawdź swoją wiedzę w teście dołączonym do odcinka. Przeanalizuj na spokojnie popełnione błędy, wygoogluj nieznane pojęcia, sporządzaj notatki - to najlepszy sposób przygotowań do części pisemnej egzaminu zawodowego. Powodzenia!

1. Które medium transmisyjne należy zastosować, aby połączyć dwa punkty dystrybucyjne odległe od siebie o 600 m?
A. światłowód
B. skrętkę STP
C. skrętkę UTP
D. przewód koncentryczny
2. Która usługa serwerowa zapewnia automatyczną konfigurację parametrów sieciowych stacji roboczych?
A. NAT
B. DHCP
C. DNS
D. WINS
3. W firmowej sieci bezprzewodowej została uruchomiona usługa polegająca na tłumaczeniu nazw mnemonicznych. Jest to usługa
A. DNS
B. RDS
C. DHCP
D. RADIUS
4. Na rysunku przedstawiono sieć komputerową w topologii
A. siatki
B. pierścienia
C. gwiazdy
D. magistrali
5. Przydzielaniem adresów IP w sieci zajmuje się serwer
A. DHCP
B. NMP
C. DNS
D. NetBIOS
6. Topologia fizyczna, w której wszystkie urządzenia końcowe są bezpośrednio podłączone do jednego punktu centralnego, np. koncentratora lub przełącznika to topologia
A. Gwiazdy
B. Siatki
C. Magistrali
D. Pierścienia
7. Apache jest serwerem
A. DNS
B. WWW
C. DHCP
D. Baz danych
8. Które urządzenie sieciowe pozwala połączyć sieć LAN z WAN?
A. Hub
B. Router
C. Switch
D. Repeater
9. Który z wtyków należy zamontować na przewodzie UTP Cat 5e, by podłączyć komputer do sieci?
A. BNC
B. RJ11
C. RJ45
D. MT-RJ
10. Architektura fizyczna sieci, zwana inaczej topologią fizyczną sieci komputerowych określa
A. sposób połączenia ze sobą komputerów
B. standardy komunikacyjne sieci komputerowych
C. wzajemną komunikację komputerów pomiędzy sobą
D. przekaz informacji pomiędzy protokołami sieciowymi modelu OSI
11. Do zarobienia końcówek kabla UTP jest stosowany wtyk
A. DVI
B. BNC
C. 8P8C
D. RS232
12. Aby w budowanej sieci komputerowej zapewnić najmniejszy wpływ zakłóceń elektromagnetycznych na przesyłany sygnał należy zastosować
A. światłowód
B. ekranowaną skrętkę
C. gruby przewód koncentryczny
D. cienki przewód koncentryczny
13. W jakiej fizycznej topologii uszkodzenie jednej stacji roboczej zatrzyma działanie całej sieci?
A. Siatki
B. Drzewa
C. Magistrali
D. Pierścienia
14. Które stwierdzenie dotyczące protokołu DHCP jest prawidłowe?
A. Jest to protokół routingu
B. Jest to protokół konfiguracji hosta
C. Jest to protokół przesyłania plików
D. Jest to protokół dostępu do bazy danych
15. Dopuszczalny promień zgięcia podczas instalacji kabla U/UTP kat.5E wynosi
A. dwie średnice kabla
B. cztery średnice kabla
C. sześć średnic kabla
D. osiem średnic kabla
16. Który standard realizacji sieci Ethernet, definiuje sieć zbudowaną na kablu koncentrycznym, o długości segmentu nie przekraczającym 185 m?
A. 100Base-T4
B. 10Base-2
C. 100Base-T2
D. 10Base-5
17. Jaką ilość rzeczywistych danych można przesłać w czasie 1 s przez łącze synchroniczne o przepustowości 512 kbps, bez sprzętowej i programowej kompresji?
A. Około 5 kB
B. Około 55 kB
C. Ponad 64 kB
D. Ponad 500 kB
18. Komputer ma dostęp do Internetu poprzez sieć lokalną. Wpisując w przeglądarce internetowej adres www.wp.pl użytkownik nie ma dostępu do strony WWW, natomiast wpisanie adresu IP np. 212.77.100.101 pozwala otworzyć tę stronę. Co może być tego przyczyną?
A. Brak serwera DNS
B. Brak adresu bramy
C. Brak serwera WINS
D. Brak serwera PROXY
19. Translacją nazw domenowych na adresy sieciowe zajmuje się usługa
A. SMTP
B. DHCP
C. SNMP
D. DNS
20. Które urządzenie sieciowe przedstawia symbol graficzny?
A. Hub
B. Router
C. Switch
D. Access Point
21. Sieci lokalne typu klient-serwer charakteryzują się tym, że
A. każdy komputer w sieci jest równoprawny z pozostałymi
B. istnieje jeden wydzielony komputer udostępniający swoje zasoby w sieci
C. żaden z komputerów nie pełni roli nadrzędnej w stosunku do pozostałych
D. wszystkie komputery klienckie mają dostęp do zasobów pozostałych komputerów
22. W celu uzyskania w sieci lokalnej prędkości przesyłania danych 100 Mbps zastosowano karty sieciowe pracujące w standardzie Fast Ethernet, kabel standardu UTP w odpowiedniej kategorii oraz przełącznik (switch) pracujący w standardzie Fast Ethernet. Sieć taka jest wykonana w topologii
A. STAR
B. BUS
C. RING
D. MESH
23. W architekturze sieci lokalnych typu klient-serwer
A. żaden z komputerów nie pełni roli nadrzędnej w stosunku do pozostałych
B. wszystkie komputery klienckie mają dostęp do zasobów komputerowych
C. każdy komputer zarówno udostępnia jak i korzysta z zasobów innych komputerów
D. wyróżnione komputery pełnią rolę serwerów udostępniających zasoby, a pozostałe komputery z tych zasobów korzystają
24. W budynku biurowym należy podłączyć komputer do routera ADSL przy użyciu przewodu UTP Cat 5e. Maksymalna odległość pomiędzy komputerem, a routerem powinna wynosić
A. 50 m
B. 100 m
C. 185 m
D. 500 m
25. Na rysunku przedstawiono przekrój kabla
A. F/UTP
B. optycznego
C. koncentrycznego
D. S/UTP
26. Na zdjęciu przedstawiono
A. terminator BNC
B. wtyk RJ-45
C. zaślepkę gniazda RJ-45
D. zaślepkę kabla światłowodowego
27. Urządzenie w sieci komputerowej któremu przypisano adres IP to
A. Router
B. Host
C. Klient
D. Serwer
28. Reguły i zasady komunikacji w sieci określają
A. Protokoły komunikacyjne
B. Normy prawne
C. Producenci urządzeń sieciowych
D. Administratorzy sieci
29. Prywatna sieć wykorzystująca protokoły komunikacyjne takie jak sieć Internet to
A. Intranet
B. LAN
C. Klient-Serwer
D. MySQL
30. Rozszerzona odmian sieci Intranet to
A. TOR
B. APACHE
C. Extranet
D. WAN
31. Ile bitów zawiera jeden bajt?
A. 4
B. 8
C. 16
D. 32
32. Przepustowość łącza sieciowego oznacza
A. Jakość łącza
B. Ilość urządzeń w sieci lokalnej
C. Rodzaj sieci
D. Szybkość przesyłania danych przez sieć
33. Zapis bps oznacza
A. Jednostkę danych stosowaną do określania wielkości dysków twardych
B. Ilość bitów przesłanych w jednostce czasu
C. Wielkość pliku przesłanego przez sieć
D. Stosunek wielkości pliku do czasu jego przesłania
34. Do mediów światłowodowych zaliczymy
A. Kabel jednomodowy
B. Skrętkę
C. Koncentryk
D. WiFi
35. Jaka jest maksymalna przepustowość dla kabla koncentrycznego cienkiego?
A. 12 Mb/s
B. 40 Mb/s
C. 10 Mb/s
D. 100 Mb/s
36. Z ilu par żył składa się kabel typu skrętka
A. 2
B. 4
C. 6
D. 8
37. Rezystancja to inaczej
A. Opór
B. NEXT
C. Wartość dodana
D. Żadna wymieniona odpowiedź
38. Jaki rodzaj sygnały wykorzystuje światłowód?
A. Sygnał dźwiękowy
B. Prąd elektryczny
C. Fale radiowe
D. Sygnał świetlny
39. SC to zakończenie kabla
A. Światłowodowego
B. Koncentryka cienkiego
C. Koncentryka grubego
D. Skrętki
40. Wiele strumieni światła w jednym rdzeniu to cecha jakiego rodzaju medium transmisyjnego?
A. Skrętki
B. WiFi
C. Koncentryka
D. Światłowodu wielomodowego