Test wiedzy - 40 pytań

Damian Stelmach

Sprawdź swoją wiedzę w teście dołączonym do odcinka. Przeanalizuj na spokojnie popełnione błędy, wygoogluj nieznane pojęcia, sporządzaj notatki - to najlepszy sposób przygotowań do części pisemnej egzaminu zawodowego. Powodzenia!

1. Które medium transmisyjne należy zastosować, aby połączyć dwa punkty dystrybucyjne odległe od siebie o 600 m?
A. światłowód
B. skrętkę STP
C. przewód koncentryczny
D. skrętkę UTP
2. Która usługa serwerowa zapewnia automatyczną konfigurację parametrów sieciowych stacji roboczych?
A. WINS
B. NAT
C. DHCP
D. DNS
3. W firmowej sieci bezprzewodowej została uruchomiona usługa polegająca na tłumaczeniu nazw mnemonicznych. Jest to usługa
A. DNS
B. RDS
C. RADIUS
D. DHCP
4. Na rysunku przedstawiono sieć komputerową w topologii
A. gwiazdy
B. siatki
C. magistrali
D. pierścienia
5. Przydzielaniem adresów IP w sieci zajmuje się serwer
A. NetBIOS
B. DNS
C. NMP
D. DHCP
6. Topologia fizyczna, w której wszystkie urządzenia końcowe są bezpośrednio podłączone do jednego punktu centralnego, np. koncentratora lub przełącznika to topologia
A. Gwiazdy
B. Magistrali
C. Siatki
D. Pierścienia
7. Apache jest serwerem
A. DHCP
B. Baz danych
C. WWW
D. DNS
8. Które urządzenie sieciowe pozwala połączyć sieć LAN z WAN?
A. Repeater
B. Switch
C. Router
D. Hub
9. Który z wtyków należy zamontować na przewodzie UTP Cat 5e, by podłączyć komputer do sieci?
A. BNC
B. RJ11
C. RJ45
D. MT-RJ
10. Architektura fizyczna sieci, zwana inaczej topologią fizyczną sieci komputerowych określa
A. przekaz informacji pomiędzy protokołami sieciowymi modelu OSI
B. wzajemną komunikację komputerów pomiędzy sobą
C. standardy komunikacyjne sieci komputerowych
D. sposób połączenia ze sobą komputerów
11. Do zarobienia końcówek kabla UTP jest stosowany wtyk
A. DVI
B. RS232
C. 8P8C
D. BNC
12. Aby w budowanej sieci komputerowej zapewnić najmniejszy wpływ zakłóceń elektromagnetycznych na przesyłany sygnał należy zastosować
A. ekranowaną skrętkę
B. gruby przewód koncentryczny
C. światłowód
D. cienki przewód koncentryczny
13. W jakiej fizycznej topologii uszkodzenie jednej stacji roboczej zatrzyma działanie całej sieci?
A. Drzewa
B. Magistrali
C. Pierścienia
D. Siatki
14. Które stwierdzenie dotyczące protokołu DHCP jest prawidłowe?
A. Jest to protokół przesyłania plików
B. Jest to protokół konfiguracji hosta
C. Jest to protokół routingu
D. Jest to protokół dostępu do bazy danych
15. Dopuszczalny promień zgięcia podczas instalacji kabla U/UTP kat.5E wynosi
A. osiem średnic kabla
B. dwie średnice kabla
C. sześć średnic kabla
D. cztery średnice kabla
16. Który standard realizacji sieci Ethernet, definiuje sieć zbudowaną na kablu koncentrycznym, o długości segmentu nie przekraczającym 185 m?
A. 10Base-5
B. 100Base-T2
C. 10Base-2
D. 100Base-T4
17. Jaką ilość rzeczywistych danych można przesłać w czasie 1 s przez łącze synchroniczne o przepustowości 512 kbps, bez sprzętowej i programowej kompresji?
A. Ponad 64 kB
B. Około 5 kB
C. Około 55 kB
D. Ponad 500 kB
18. Komputer ma dostęp do Internetu poprzez sieć lokalną. Wpisując w przeglądarce internetowej adres www.wp.pl użytkownik nie ma dostępu do strony WWW, natomiast wpisanie adresu IP np. 212.77.100.101 pozwala otworzyć tę stronę. Co może być tego przyczyną?
A. Brak serwera DNS
B. Brak serwera PROXY
C. Brak adresu bramy
D. Brak serwera WINS
19. Translacją nazw domenowych na adresy sieciowe zajmuje się usługa
A. DHCP
B. SNMP
C. DNS
D. SMTP
20. Które urządzenie sieciowe przedstawia symbol graficzny?
A. Router
B. Hub
C. Access Point
D. Switch
21. Sieci lokalne typu klient-serwer charakteryzują się tym, że
A. każdy komputer w sieci jest równoprawny z pozostałymi
B. istnieje jeden wydzielony komputer udostępniający swoje zasoby w sieci
C. wszystkie komputery klienckie mają dostęp do zasobów pozostałych komputerów
D. żaden z komputerów nie pełni roli nadrzędnej w stosunku do pozostałych
22. W celu uzyskania w sieci lokalnej prędkości przesyłania danych 100 Mbps zastosowano karty sieciowe pracujące w standardzie Fast Ethernet, kabel standardu UTP w odpowiedniej kategorii oraz przełącznik (switch) pracujący w standardzie Fast Ethernet. Sieć taka jest wykonana w topologii
A. MESH
B. BUS
C. STAR
D. RING
23. W architekturze sieci lokalnych typu klient-serwer
A. każdy komputer zarówno udostępnia jak i korzysta z zasobów innych komputerów
B. żaden z komputerów nie pełni roli nadrzędnej w stosunku do pozostałych
C. wszystkie komputery klienckie mają dostęp do zasobów komputerowych
D. wyróżnione komputery pełnią rolę serwerów udostępniających zasoby, a pozostałe komputery z tych zasobów korzystają
24. W budynku biurowym należy podłączyć komputer do routera ADSL przy użyciu przewodu UTP Cat 5e. Maksymalna odległość pomiędzy komputerem, a routerem powinna wynosić
A. 100 m
B. 50 m
C. 500 m
D. 185 m
25. Na rysunku przedstawiono przekrój kabla
A. F/UTP
B. optycznego
C. koncentrycznego
D. S/UTP
26. Na zdjęciu przedstawiono
A. wtyk RJ-45
B. zaślepkę gniazda RJ-45
C. zaślepkę kabla światłowodowego
D. terminator BNC
27. Urządzenie w sieci komputerowej któremu przypisano adres IP to
A. Klient
B. Host
C. Router
D. Serwer
28. Reguły i zasady komunikacji w sieci określają
A. Normy prawne
B. Protokoły komunikacyjne
C. Producenci urządzeń sieciowych
D. Administratorzy sieci
29. Prywatna sieć wykorzystująca protokoły komunikacyjne takie jak sieć Internet to
A. Klient-Serwer
B. MySQL
C. LAN
D. Intranet
30. Rozszerzona odmian sieci Intranet to
A. APACHE
B. Extranet
C. WAN
D. TOR
31. Ile bitów zawiera jeden bajt?
A. 4
B. 32
C. 16
D. 8
32. Przepustowość łącza sieciowego oznacza
A. Jakość łącza
B. Szybkość przesyłania danych przez sieć
C. Rodzaj sieci
D. Ilość urządzeń w sieci lokalnej
33. Zapis bps oznacza
A. Wielkość pliku przesłanego przez sieć
B. Jednostkę danych stosowaną do określania wielkości dysków twardych
C. Stosunek wielkości pliku do czasu jego przesłania
D. Ilość bitów przesłanych w jednostce czasu
34. Do mediów światłowodowych zaliczymy
A. Skrętkę
B. WiFi
C. Kabel jednomodowy
D. Koncentryk
35. Jaka jest maksymalna przepustowość dla kabla koncentrycznego cienkiego?
A. 12 Mb/s
B. 10 Mb/s
C. 100 Mb/s
D. 40 Mb/s
36. Z ilu par żył składa się kabel typu skrętka
A. 4
B. 2
C. 8
D. 6
37. Rezystancja to inaczej
A. NEXT
B. Opór
C. Wartość dodana
D. Żadna wymieniona odpowiedź
38. Jaki rodzaj sygnały wykorzystuje światłowód?
A. Fale radiowe
B. Prąd elektryczny
C. Sygnał dźwiękowy
D. Sygnał świetlny
39. SC to zakończenie kabla
A. Koncentryka cienkiego
B. Światłowodowego
C. Skrętki
D. Koncentryka grubego
40. Wiele strumieni światła w jednym rdzeniu to cecha jakiego rodzaju medium transmisyjnego?
A. Koncentryka
B. WiFi
C. Światłowodu wielomodowego
D. Skrętki