Test wiedzy - 10 pytań

Damian Stelmach

Sprawdź swoją wiedzę w teście dołączonym do odcinka. Przeanalizuj na spokojnie popełnione błędy, wygoogluj nieznane pojęcia, sporządzaj notatki - to najlepszy sposób przygotowań do części pisemnej egzaminu zawodowego. Powodzenia!

1. Do elementów aktywnych sieci nie należy
A. ruter
B. przełącznik
C. serwer
D. panel krosowniczy
2. Do przenoszenie sygnałów w sieci komputowej służy
A. nośnik
B. router
C. switch
D. gniazdo sieciowe
3. Jedną z cech dobrze zaprojektowanej sieci nie jest
A. bezpiczeństwo
B. nadmiarowość
C. niski koszt jej wykonania
D. skalowalność
4. W warstwie dostępu do sieci LAN pracują
A. tylko urządzenia końcowe
B. urządzenia końcowe wraz z przełącznikami
C. urządzenia końcowe wraz z ruterami
D. rutery i przełączniki
5. Okablowanie strukturalne to zbiór okablowania
A. poziomego, pionowego i kampusowego
B. pionowego i kampusowego
C. poziomego i kampusowego
D. poziomego, pionego i łącznikowego
6. W okablowaniu poziomym gniazdo abonenckie łączy się bezpośrednio
A. z ruterem
B. z panelem krosowniczym
C. z przełącznikiem
D. z rozdzielnikiem
7. Krótki kabel połączeniowy, z fabrycznie zarobionymi końcówkami to
A. patch panel
B. patch cord
C. MTRJ
D. rollover
8. Maksymalna odległość komputera od przełącznika w okablowaniu poziomym to
A. 185 metrów
B. 200 metrów
C. 100 metrów
D. 345 metrów
9. Okablowanie pionowe łączy ze sobą
A. punkty dystrybucyjne, w których pracują przełączniki
B. rutery
C. bezpośrednio rutery z komputerami
D. poszczególne budynki
10. na każde 10 metrów kwadratowych przypada
A. 4 porty RJ45
B. dwa gniazda abonenckie
C. 3 porty RJ45
D. jedno gniazdo abonenckie