Test wiedzy - 10 pytań

Damian Stelmach

Sprawdź swoją wiedzę w teście dołączonym do odcinka. Przeanalizuj na spokojnie popełnione błędy, wygoogluj nieznane pojęcia, sporządzaj notatki - to najlepszy sposób przygotowań do części pisemnej egzaminu zawodowego. Powodzenia!

1. Do elementów aktywnych sieci nie należy
A. serwer
B. ruter
C. przełącznik
D. panel krosowniczy
2. Do przenoszenie sygnałów w sieci komputowej służy
A. switch
B. gniazdo sieciowe
C. router
D. nośnik
3. Jedną z cech dobrze zaprojektowanej sieci nie jest
A. bezpiczeństwo
B. niski koszt jej wykonania
C. skalowalność
D. nadmiarowość
4. W warstwie dostępu do sieci LAN pracują
A. urządzenia końcowe wraz z przełącznikami
B. urządzenia końcowe wraz z ruterami
C. tylko urządzenia końcowe
D. rutery i przełączniki
5. Okablowanie strukturalne to zbiór okablowania
A. poziomego i kampusowego
B. poziomego, pionego i łącznikowego
C. poziomego, pionowego i kampusowego
D. pionowego i kampusowego
6. W okablowaniu poziomym gniazdo abonenckie łączy się bezpośrednio
A. z panelem krosowniczym
B. z przełącznikiem
C. z ruterem
D. z rozdzielnikiem
7. Krótki kabel połączeniowy, z fabrycznie zarobionymi końcówkami to
A. patch cord
B. rollover
C. patch panel
D. MTRJ
8. Maksymalna odległość komputera od przełącznika w okablowaniu poziomym to
A. 185 metrów
B. 345 metrów
C. 200 metrów
D. 100 metrów
9. Okablowanie pionowe łączy ze sobą
A. bezpośrednio rutery z komputerami
B. punkty dystrybucyjne, w których pracują przełączniki
C. rutery
D. poszczególne budynki
10. na każde 10 metrów kwadratowych przypada
A. 4 porty RJ45
B. jedno gniazdo abonenckie
C. 3 porty RJ45
D. dwa gniazda abonenckie