Test wiedzy - 10 pytań

Damian Stelmach

Sprawdź swoją wiedzę w teście dołączonym do odcinka. Przeanalizuj na spokojnie popełnione błędy, wygoogluj nieznane pojęcia, sporządzaj notatki - to najlepszy sposób przygotowań do części pisemnej egzaminu zawodowego. Powodzenia!

1. Do elementów aktywnych sieci nie należy
A. panel krosowniczy
B. przełącznik
C. ruter
D. serwer
2. Do przenoszenie sygnałów w sieci komputowej służy
A. router
B. nośnik
C. switch
D. gniazdo sieciowe
3. Jedną z cech dobrze zaprojektowanej sieci nie jest
A. niski koszt jej wykonania
B. bezpiczeństwo
C. skalowalność
D. nadmiarowość
4. W warstwie dostępu do sieci LAN pracują
A. urządzenia końcowe wraz z ruterami
B. urządzenia końcowe wraz z przełącznikami
C. rutery i przełączniki
D. tylko urządzenia końcowe
5. Okablowanie strukturalne to zbiór okablowania
A. poziomego, pionego i łącznikowego
B. poziomego i kampusowego
C. pionowego i kampusowego
D. poziomego, pionowego i kampusowego
6. W okablowaniu poziomym gniazdo abonenckie łączy się bezpośrednio
A. z przełącznikiem
B. z ruterem
C. z rozdzielnikiem
D. z panelem krosowniczym
7. Krótki kabel połączeniowy, z fabrycznie zarobionymi końcówkami to
A. MTRJ
B. rollover
C. patch panel
D. patch cord
8. Maksymalna odległość komputera od przełącznika w okablowaniu poziomym to
A. 345 metrów
B. 200 metrów
C. 100 metrów
D. 185 metrów
9. Okablowanie pionowe łączy ze sobą
A. punkty dystrybucyjne, w których pracują przełączniki
B. rutery
C. poszczególne budynki
D. bezpośrednio rutery z komputerami
10. na każde 10 metrów kwadratowych przypada
A. 4 porty RJ45
B. jedno gniazdo abonenckie
C. 3 porty RJ45
D. dwa gniazda abonenckie