Test wiedzy - 10 pytań

Damian Stelmach

Sprawdź swoją wiedzę w teście dołączonym do odcinka. Przeanalizuj na spokojnie popełnione błędy, wygoogluj nieznane pojęcia, sporządzaj notatki - to najlepszy sposób przygotowań do części pisemnej egzaminu zawodowego. Powodzenia!

1. Do elementów aktywnych sieci nie należy
A. ruter
B. panel krosowniczy
C. serwer
D. przełącznik
2. Do przenoszenie sygnałów w sieci komputowej służy
A. router
B. gniazdo sieciowe
C. switch
D. nośnik
3. Jedną z cech dobrze zaprojektowanej sieci nie jest
A. bezpiczeństwo
B. skalowalność
C. niski koszt jej wykonania
D. nadmiarowość
4. W warstwie dostępu do sieci LAN pracują
A. urządzenia końcowe wraz z ruterami
B. tylko urządzenia końcowe
C. rutery i przełączniki
D. urządzenia końcowe wraz z przełącznikami
5. Okablowanie strukturalne to zbiór okablowania
A. poziomego, pionego i łącznikowego
B. poziomego, pionowego i kampusowego
C. poziomego i kampusowego
D. pionowego i kampusowego
6. W okablowaniu poziomym gniazdo abonenckie łączy się bezpośrednio
A. z rozdzielnikiem
B. z panelem krosowniczym
C. z ruterem
D. z przełącznikiem
7. Krótki kabel połączeniowy, z fabrycznie zarobionymi końcówkami to
A. MTRJ
B. patch panel
C. patch cord
D. rollover
8. Maksymalna odległość komputera od przełącznika w okablowaniu poziomym to
A. 200 metrów
B. 345 metrów
C. 185 metrów
D. 100 metrów
9. Okablowanie pionowe łączy ze sobą
A. rutery
B. bezpośrednio rutery z komputerami
C. poszczególne budynki
D. punkty dystrybucyjne, w których pracują przełączniki
10. na każde 10 metrów kwadratowych przypada
A. 4 porty RJ45
B. jedno gniazdo abonenckie
C. 3 porty RJ45
D. dwa gniazda abonenckie