Test wiedzy - 10 pytań

Damian Stelmach

Sprawdź swoją wiedzę w teście dołączonym do odcinka. Przeanalizuj na spokojnie popełnione błędy, wygoogluj nieznane pojęcia, sporządzaj notatki - to najlepszy sposób przygotowań do części pisemnej egzaminu zawodowego. Powodzenia!

1. Do elementów aktywnych sieci nie należy
A. przełącznik
B. panel krosowniczy
C. serwer
D. ruter
2. Do przenoszenie sygnałów w sieci komputowej służy
A. switch
B. router
C. gniazdo sieciowe
D. nośnik
3. Jedną z cech dobrze zaprojektowanej sieci nie jest
A. niski koszt jej wykonania
B. bezpiczeństwo
C. skalowalność
D. nadmiarowość
4. W warstwie dostępu do sieci LAN pracują
A. urządzenia końcowe wraz z ruterami
B. rutery i przełączniki
C. urządzenia końcowe wraz z przełącznikami
D. tylko urządzenia końcowe
5. Okablowanie strukturalne to zbiór okablowania
A. poziomego, pionowego i kampusowego
B. poziomego i kampusowego
C. poziomego, pionego i łącznikowego
D. pionowego i kampusowego
6. W okablowaniu poziomym gniazdo abonenckie łączy się bezpośrednio
A. z panelem krosowniczym
B. z ruterem
C. z przełącznikiem
D. z rozdzielnikiem
7. Krótki kabel połączeniowy, z fabrycznie zarobionymi końcówkami to
A. patch cord
B. patch panel
C. rollover
D. MTRJ
8. Maksymalna odległość komputera od przełącznika w okablowaniu poziomym to
A. 185 metrów
B. 200 metrów
C. 345 metrów
D. 100 metrów
9. Okablowanie pionowe łączy ze sobą
A. bezpośrednio rutery z komputerami
B. rutery
C. poszczególne budynki
D. punkty dystrybucyjne, w których pracują przełączniki
10. na każde 10 metrów kwadratowych przypada
A. 3 porty RJ45
B. 4 porty RJ45
C. dwa gniazda abonenckie
D. jedno gniazdo abonenckie