Test wiedzy - 10 pytań

Damian Stelmach

Sprawdź swoją wiedzę w teście dołączonym do odcinka. Przeanalizuj na spokojnie popełnione błędy, wygoogluj nieznane pojęcia, sporządzaj notatki - to najlepszy sposób przygotowań do części pisemnej egzaminu zawodowego. Powodzenia!

1. Do elementów aktywnych sieci nie należy
A. ruter
B. przełącznik
C. serwer
D. panel krosowniczy
2. Do przenoszenie sygnałów w sieci komputowej służy
A. switch
B. gniazdo sieciowe
C. router
D. nośnik
3. Jedną z cech dobrze zaprojektowanej sieci nie jest
A. niski koszt jej wykonania
B. bezpiczeństwo
C. nadmiarowość
D. skalowalność
4. W warstwie dostępu do sieci LAN pracują
A. tylko urządzenia końcowe
B. rutery i przełączniki
C. urządzenia końcowe wraz z przełącznikami
D. urządzenia końcowe wraz z ruterami
5. Okablowanie strukturalne to zbiór okablowania
A. poziomego, pionego i łącznikowego
B. poziomego, pionowego i kampusowego
C. poziomego i kampusowego
D. pionowego i kampusowego
6. W okablowaniu poziomym gniazdo abonenckie łączy się bezpośrednio
A. z przełącznikiem
B. z panelem krosowniczym
C. z ruterem
D. z rozdzielnikiem
7. Krótki kabel połączeniowy, z fabrycznie zarobionymi końcówkami to
A. patch cord
B. rollover
C. patch panel
D. MTRJ
8. Maksymalna odległość komputera od przełącznika w okablowaniu poziomym to
A. 100 metrów
B. 185 metrów
C. 345 metrów
D. 200 metrów
9. Okablowanie pionowe łączy ze sobą
A. punkty dystrybucyjne, w których pracują przełączniki
B. rutery
C. bezpośrednio rutery z komputerami
D. poszczególne budynki
10. na każde 10 metrów kwadratowych przypada
A. jedno gniazdo abonenckie
B. 3 porty RJ45
C. 4 porty RJ45
D. dwa gniazda abonenckie