Test wiedzy - 10 pytań

Damian Stelmach

Sprawdź swoją wiedzę w teście dołączonym do odcinka. Przeanalizuj na spokojnie popełnione błędy, wygoogluj nieznane pojęcia, sporządzaj notatki - to najlepszy sposób przygotowań do części pisemnej egzaminu zawodowego. Powodzenia!

1. Do elementów aktywnych sieci nie należy
A. serwer
B. ruter
C. panel krosowniczy
D. przełącznik
2. Do przenoszenie sygnałów w sieci komputowej służy
A. router
B. gniazdo sieciowe
C. switch
D. nośnik
3. Jedną z cech dobrze zaprojektowanej sieci nie jest
A. bezpiczeństwo
B. skalowalność
C. nadmiarowość
D. niski koszt jej wykonania
4. W warstwie dostępu do sieci LAN pracują
A. rutery i przełączniki
B. tylko urządzenia końcowe
C. urządzenia końcowe wraz z ruterami
D. urządzenia końcowe wraz z przełącznikami
5. Okablowanie strukturalne to zbiór okablowania
A. poziomego, pionowego i kampusowego
B. pionowego i kampusowego
C. poziomego, pionego i łącznikowego
D. poziomego i kampusowego
6. W okablowaniu poziomym gniazdo abonenckie łączy się bezpośrednio
A. z panelem krosowniczym
B. z przełącznikiem
C. z ruterem
D. z rozdzielnikiem
7. Krótki kabel połączeniowy, z fabrycznie zarobionymi końcówkami to
A. rollover
B. MTRJ
C. patch panel
D. patch cord
8. Maksymalna odległość komputera od przełącznika w okablowaniu poziomym to
A. 345 metrów
B. 200 metrów
C. 185 metrów
D. 100 metrów
9. Okablowanie pionowe łączy ze sobą
A. rutery
B. bezpośrednio rutery z komputerami
C. punkty dystrybucyjne, w których pracują przełączniki
D. poszczególne budynki
10. na każde 10 metrów kwadratowych przypada
A. jedno gniazdo abonenckie
B. dwa gniazda abonenckie
C. 4 porty RJ45
D. 3 porty RJ45