Test wiedzy - 17 pytań

Damian Stelmach

Sprawdź swoją wiedzę w teście dołączonym do odcinka. Przeanalizuj na spokojnie popełnione błędy, wygoogluj nieznane pojęcia, sporządzaj notatki - to najlepszy sposób przygotowań do części pisemnej egzaminu zawodowego. Powodzenia!

1. Do zadań warstwy transportowej nie należy...
A. naprawa błędów komunikacji
B. śledzenie komunikacji
C. translacja adresów sieciowych
D. nawiązywanie połączenia
2. Przesyłanie fragmentów danych wielu aplikacji na przemian nazywamy...
A. strumieniowaniem
B. multipleksingiem
C. multitaskingiem
D. wieloprocesowością
3. Które ze stwierdzeń dotyczących numerów portów nie jest prawdziwe?
A. numery portów pozwalają dostarczyć dane do właściwej aplikacji
B. numery portów są jednym z dwóch elementów gniazda
C. numery portów pozwalają na niezawodną komunikację
D. numery portów jednoznacznie identyfikują aplikację
4. Jaka organizacja podzieliła numery portów na 3 grupy?
A. NASK
B. IEEE
C. IANA
D. NASA
5. Dobrze znane numery portów...
A. określają usługi i aplikacje na kliencie
B. określają usługi i aplikacje na serwerze
C. przydzielane są losowo do aplikacji klienckich
D. pozwalają odnajdywać hosty w sieciach rozległych
6. Zarejestrowane porty to porty z zakresu...
A. 0 - 1023
B. 49152 - 65535
C. 1 - 25000
D. 1024 - 49151
7. Na socket, czyli gniazdo składają się...
A. adres IP hosta i adres MAC hosta
B. adres IP hosta i numer portu aplikacji
C. numer portu aplikacji i numer sekwencyjny
D. adres MAC hosta i numer sekwencyjny
8. Główną cechą protokołu UDP jest...
A. nadmiarowość
B. powtarzalność
C. niezawodność
D. bezpołączeniowość
9. Która z aplikacji korzysta z protokołu UDP?
A. HTTP
B. POP3
C. DNS
D. FTP
10. Ile bajtów danych sterujących dodawanych jest do nagłówka UDP?
A. 8
B. 16
C. 32
D. 4
11. Co oznacza bezpołączeniowość w kontekście protokołu UDP?
A. host źródłowy, zanim rozpocznie przesyłanie danych musi wysłać komunikat powitalny do hosta docelowego
B. host źródłowy, zanim rozpocznie przesyłanie danych musi ustawić w datagramie numer sekwencyjny
C. host źródłowy, zanim rozpocznie przesyłanie danych nie musi nawiązywać połączenia z hostem docelowym
D. host źródłowy, zanim rozpocznie przesyłanie danych musi nawiązać połączenie z hostem docelowym
12. Ile bajtów danych sterujących dodawanych jest do nagłówka TCP?
A. 16
B. 4
C. 32
D. 20
13. Uzgadnianie trój-etapowe to proces...
A. tworzenia segmentu TCP
B. przesyłania potwierdzeń odbioru segmentów
C. nawiązywania połączenia pomiędzy hostami w sesji TCP
D. określania wielkości okna
14. Do czego wykorzystywana jest flaga SYN?
A. do kończenie sesji
B. do wysyłania potwierdzeń odbioru segmentów
C. do określania wielkości okna
D. do synchronizacji numerów sekwencyjnych
15. Jaka flaga kończy sesję TCP?
A. FIN
B. RST
C. URG
D. ACK
16. Okno w kontekście protokołu TCP to?
A. ilość danych przesyłanych bez potwierdzenia
B. ilość danych przesyłanych w całej sesji TCP
C. metoda nawiązywania połączenia TCP
D. porcja danych wielkości 20 bajtów
17. Polecenie netstat służy do?
A. sprawdzenia poprawności ustawień protokołu IP
B. sprawdzania właściciela domeny
C. sprawdzenia aktywnych połączeń na hoście
D. decydowania o trasie przesyłania segmentów TCP