Test wiedzy - 17 pytań

Damian Stelmach

Sprawdź swoją wiedzę w teście dołączonym do odcinka. Przeanalizuj na spokojnie popełnione błędy, wygoogluj nieznane pojęcia, sporządzaj notatki - to najlepszy sposób przygotowań do części pisemnej egzaminu zawodowego. Powodzenia!

1. Do zadań warstwy transportowej nie należy...
A. śledzenie komunikacji
B. nawiązywanie połączenia
C. translacja adresów sieciowych
D. naprawa błędów komunikacji
2. Przesyłanie fragmentów danych wielu aplikacji na przemian nazywamy...
A. multitaskingiem
B. wieloprocesowością
C. strumieniowaniem
D. multipleksingiem
3. Które ze stwierdzeń dotyczących numerów portów nie jest prawdziwe?
A. numery portów jednoznacznie identyfikują aplikację
B. numery portów są jednym z dwóch elementów gniazda
C. numery portów pozwalają na niezawodną komunikację
D. numery portów pozwalają dostarczyć dane do właściwej aplikacji
4. Jaka organizacja podzieliła numery portów na 3 grupy?
A. IEEE
B. NASK
C. NASA
D. IANA
5. Dobrze znane numery portów...
A. przydzielane są losowo do aplikacji klienckich
B. określają usługi i aplikacje na serwerze
C. pozwalają odnajdywać hosty w sieciach rozległych
D. określają usługi i aplikacje na kliencie
6. Zarejestrowane porty to porty z zakresu...
A. 1 - 25000
B. 49152 - 65535
C. 0 - 1023
D. 1024 - 49151
7. Na socket, czyli gniazdo składają się...
A. adres IP hosta i numer portu aplikacji
B. adres MAC hosta i numer sekwencyjny
C. numer portu aplikacji i numer sekwencyjny
D. adres IP hosta i adres MAC hosta
8. Główną cechą protokołu UDP jest...
A. niezawodność
B. powtarzalność
C. nadmiarowość
D. bezpołączeniowość
9. Która z aplikacji korzysta z protokołu UDP?
A. DNS
B. HTTP
C. POP3
D. FTP
10. Ile bajtów danych sterujących dodawanych jest do nagłówka UDP?
A. 16
B. 32
C. 8
D. 4
11. Co oznacza bezpołączeniowość w kontekście protokołu UDP?
A. host źródłowy, zanim rozpocznie przesyłanie danych nie musi nawiązywać połączenia z hostem docelowym
B. host źródłowy, zanim rozpocznie przesyłanie danych musi nawiązać połączenie z hostem docelowym
C. host źródłowy, zanim rozpocznie przesyłanie danych musi wysłać komunikat powitalny do hosta docelowego
D. host źródłowy, zanim rozpocznie przesyłanie danych musi ustawić w datagramie numer sekwencyjny
12. Ile bajtów danych sterujących dodawanych jest do nagłówka TCP?
A. 32
B. 16
C. 4
D. 20
13. Uzgadnianie trój-etapowe to proces...
A. określania wielkości okna
B. nawiązywania połączenia pomiędzy hostami w sesji TCP
C. przesyłania potwierdzeń odbioru segmentów
D. tworzenia segmentu TCP
14. Do czego wykorzystywana jest flaga SYN?
A. do kończenie sesji
B. do określania wielkości okna
C. do wysyłania potwierdzeń odbioru segmentów
D. do synchronizacji numerów sekwencyjnych
15. Jaka flaga kończy sesję TCP?
A. RST
B. URG
C. ACK
D. FIN
16. Okno w kontekście protokołu TCP to?
A. ilość danych przesyłanych bez potwierdzenia
B. ilość danych przesyłanych w całej sesji TCP
C. metoda nawiązywania połączenia TCP
D. porcja danych wielkości 20 bajtów
17. Polecenie netstat służy do?
A. sprawdzenia poprawności ustawień protokołu IP
B. sprawdzania właściciela domeny
C. decydowania o trasie przesyłania segmentów TCP
D. sprawdzenia aktywnych połączeń na hoście