Test wiedzy - 17 pytań

Damian Stelmach

Sprawdź swoją wiedzę w teście dołączonym do odcinka. Przeanalizuj na spokojnie popełnione błędy, wygoogluj nieznane pojęcia, sporządzaj notatki - to najlepszy sposób przygotowań do części pisemnej egzaminu zawodowego. Powodzenia!

1. Do zadań warstwy transportowej nie należy...
A. translacja adresów sieciowych
B. naprawa błędów komunikacji
C. śledzenie komunikacji
D. nawiązywanie połączenia
2. Przesyłanie fragmentów danych wielu aplikacji na przemian nazywamy...
A. wieloprocesowością
B. multipleksingiem
C. strumieniowaniem
D. multitaskingiem
3. Które ze stwierdzeń dotyczących numerów portów nie jest prawdziwe?
A. numery portów są jednym z dwóch elementów gniazda
B. numery portów jednoznacznie identyfikują aplikację
C. numery portów pozwalają dostarczyć dane do właściwej aplikacji
D. numery portów pozwalają na niezawodną komunikację
4. Jaka organizacja podzieliła numery portów na 3 grupy?
A. NASA
B. IEEE
C. IANA
D. NASK
5. Dobrze znane numery portów...
A. określają usługi i aplikacje na serwerze
B. przydzielane są losowo do aplikacji klienckich
C. pozwalają odnajdywać hosty w sieciach rozległych
D. określają usługi i aplikacje na kliencie
6. Zarejestrowane porty to porty z zakresu...
A. 49152 - 65535
B. 0 - 1023
C. 1024 - 49151
D. 1 - 25000
7. Na socket, czyli gniazdo składają się...
A. adres IP hosta i adres MAC hosta
B. numer portu aplikacji i numer sekwencyjny
C. adres MAC hosta i numer sekwencyjny
D. adres IP hosta i numer portu aplikacji
8. Główną cechą protokołu UDP jest...
A. bezpołączeniowość
B. powtarzalność
C. nadmiarowość
D. niezawodność
9. Która z aplikacji korzysta z protokołu UDP?
A. DNS
B. HTTP
C. FTP
D. POP3
10. Ile bajtów danych sterujących dodawanych jest do nagłówka UDP?
A. 8
B. 4
C. 32
D. 16
11. Co oznacza bezpołączeniowość w kontekście protokołu UDP?
A. host źródłowy, zanim rozpocznie przesyłanie danych musi ustawić w datagramie numer sekwencyjny
B. host źródłowy, zanim rozpocznie przesyłanie danych nie musi nawiązywać połączenia z hostem docelowym
C. host źródłowy, zanim rozpocznie przesyłanie danych musi nawiązać połączenie z hostem docelowym
D. host źródłowy, zanim rozpocznie przesyłanie danych musi wysłać komunikat powitalny do hosta docelowego
12. Ile bajtów danych sterujących dodawanych jest do nagłówka TCP?
A. 4
B. 20
C. 16
D. 32
13. Uzgadnianie trój-etapowe to proces...
A. tworzenia segmentu TCP
B. określania wielkości okna
C. przesyłania potwierdzeń odbioru segmentów
D. nawiązywania połączenia pomiędzy hostami w sesji TCP
14. Do czego wykorzystywana jest flaga SYN?
A. do kończenie sesji
B. do wysyłania potwierdzeń odbioru segmentów
C. do określania wielkości okna
D. do synchronizacji numerów sekwencyjnych
15. Jaka flaga kończy sesję TCP?
A. ACK
B. FIN
C. RST
D. URG
16. Okno w kontekście protokołu TCP to?
A. porcja danych wielkości 20 bajtów
B. ilość danych przesyłanych bez potwierdzenia
C. metoda nawiązywania połączenia TCP
D. ilość danych przesyłanych w całej sesji TCP
17. Polecenie netstat służy do?
A. sprawdzenia aktywnych połączeń na hoście
B. sprawdzania właściciela domeny
C. decydowania o trasie przesyłania segmentów TCP
D. sprawdzenia poprawności ustawień protokołu IP