Test wiedzy - 17 pytań

Damian Stelmach

Sprawdź swoją wiedzę w teście dołączonym do odcinka. Przeanalizuj na spokojnie popełnione błędy, wygoogluj nieznane pojęcia, sporządzaj notatki - to najlepszy sposób przygotowań do części pisemnej egzaminu zawodowego. Powodzenia!

1. Do zadań warstwy transportowej nie należy...
A. translacja adresów sieciowych
B. śledzenie komunikacji
C. nawiązywanie połączenia
D. naprawa błędów komunikacji
2. Przesyłanie fragmentów danych wielu aplikacji na przemian nazywamy...
A. multitaskingiem
B. multipleksingiem
C. wieloprocesowością
D. strumieniowaniem
3. Które ze stwierdzeń dotyczących numerów portów nie jest prawdziwe?
A. numery portów są jednym z dwóch elementów gniazda
B. numery portów pozwalają dostarczyć dane do właściwej aplikacji
C. numery portów pozwalają na niezawodną komunikację
D. numery portów jednoznacznie identyfikują aplikację
4. Jaka organizacja podzieliła numery portów na 3 grupy?
A. NASK
B. NASA
C. IEEE
D. IANA
5. Dobrze znane numery portów...
A. przydzielane są losowo do aplikacji klienckich
B. określają usługi i aplikacje na serwerze
C. określają usługi i aplikacje na kliencie
D. pozwalają odnajdywać hosty w sieciach rozległych
6. Zarejestrowane porty to porty z zakresu...
A. 1024 - 49151
B. 49152 - 65535
C. 1 - 25000
D. 0 - 1023
7. Na socket, czyli gniazdo składają się...
A. adres MAC hosta i numer sekwencyjny
B. numer portu aplikacji i numer sekwencyjny
C. adres IP hosta i adres MAC hosta
D. adres IP hosta i numer portu aplikacji
8. Główną cechą protokołu UDP jest...
A. nadmiarowość
B. niezawodność
C. bezpołączeniowość
D. powtarzalność
9. Która z aplikacji korzysta z protokołu UDP?
A. HTTP
B. FTP
C. POP3
D. DNS
10. Ile bajtów danych sterujących dodawanych jest do nagłówka UDP?
A. 32
B. 8
C. 16
D. 4
11. Co oznacza bezpołączeniowość w kontekście protokołu UDP?
A. host źródłowy, zanim rozpocznie przesyłanie danych musi ustawić w datagramie numer sekwencyjny
B. host źródłowy, zanim rozpocznie przesyłanie danych musi nawiązać połączenie z hostem docelowym
C. host źródłowy, zanim rozpocznie przesyłanie danych musi wysłać komunikat powitalny do hosta docelowego
D. host źródłowy, zanim rozpocznie przesyłanie danych nie musi nawiązywać połączenia z hostem docelowym
12. Ile bajtów danych sterujących dodawanych jest do nagłówka TCP?
A. 4
B. 32
C. 16
D. 20
13. Uzgadnianie trój-etapowe to proces...
A. przesyłania potwierdzeń odbioru segmentów
B. tworzenia segmentu TCP
C. określania wielkości okna
D. nawiązywania połączenia pomiędzy hostami w sesji TCP
14. Do czego wykorzystywana jest flaga SYN?
A. do synchronizacji numerów sekwencyjnych
B. do określania wielkości okna
C. do wysyłania potwierdzeń odbioru segmentów
D. do kończenie sesji
15. Jaka flaga kończy sesję TCP?
A. ACK
B. FIN
C. RST
D. URG
16. Okno w kontekście protokołu TCP to?
A. ilość danych przesyłanych bez potwierdzenia
B. ilość danych przesyłanych w całej sesji TCP
C. porcja danych wielkości 20 bajtów
D. metoda nawiązywania połączenia TCP
17. Polecenie netstat służy do?
A. sprawdzania właściciela domeny
B. sprawdzenia aktywnych połączeń na hoście
C. decydowania o trasie przesyłania segmentów TCP
D. sprawdzenia poprawności ustawień protokołu IP