Test wiedzy - 17 pytań

Damian Stelmach

Sprawdź swoją wiedzę w teście dołączonym do odcinka. Przeanalizuj na spokojnie popełnione błędy, wygoogluj nieznane pojęcia, sporządzaj notatki - to najlepszy sposób przygotowań do części pisemnej egzaminu zawodowego. Powodzenia!

1. Do zadań warstwy transportowej nie należy...
A. translacja adresów sieciowych
B. naprawa błędów komunikacji
C. śledzenie komunikacji
D. nawiązywanie połączenia
2. Przesyłanie fragmentów danych wielu aplikacji na przemian nazywamy...
A. wieloprocesowością
B. strumieniowaniem
C. multitaskingiem
D. multipleksingiem
3. Które ze stwierdzeń dotyczących numerów portów nie jest prawdziwe?
A. numery portów są jednym z dwóch elementów gniazda
B. numery portów pozwalają dostarczyć dane do właściwej aplikacji
C. numery portów pozwalają na niezawodną komunikację
D. numery portów jednoznacznie identyfikują aplikację
4. Jaka organizacja podzieliła numery portów na 3 grupy?
A. IEEE
B. IANA
C. NASA
D. NASK
5. Dobrze znane numery portów...
A. określają usługi i aplikacje na kliencie
B. pozwalają odnajdywać hosty w sieciach rozległych
C. określają usługi i aplikacje na serwerze
D. przydzielane są losowo do aplikacji klienckich
6. Zarejestrowane porty to porty z zakresu...
A. 0 - 1023
B. 1024 - 49151
C. 1 - 25000
D. 49152 - 65535
7. Na socket, czyli gniazdo składają się...
A. adres IP hosta i numer portu aplikacji
B. numer portu aplikacji i numer sekwencyjny
C. adres MAC hosta i numer sekwencyjny
D. adres IP hosta i adres MAC hosta
8. Główną cechą protokołu UDP jest...
A. niezawodność
B. nadmiarowość
C. bezpołączeniowość
D. powtarzalność
9. Która z aplikacji korzysta z protokołu UDP?
A. HTTP
B. DNS
C. FTP
D. POP3
10. Ile bajtów danych sterujących dodawanych jest do nagłówka UDP?
A. 8
B. 4
C. 32
D. 16
11. Co oznacza bezpołączeniowość w kontekście protokołu UDP?
A. host źródłowy, zanim rozpocznie przesyłanie danych musi nawiązać połączenie z hostem docelowym
B. host źródłowy, zanim rozpocznie przesyłanie danych musi ustawić w datagramie numer sekwencyjny
C. host źródłowy, zanim rozpocznie przesyłanie danych musi wysłać komunikat powitalny do hosta docelowego
D. host źródłowy, zanim rozpocznie przesyłanie danych nie musi nawiązywać połączenia z hostem docelowym
12. Ile bajtów danych sterujących dodawanych jest do nagłówka TCP?
A. 16
B. 32
C. 20
D. 4
13. Uzgadnianie trój-etapowe to proces...
A. nawiązywania połączenia pomiędzy hostami w sesji TCP
B. określania wielkości okna
C. przesyłania potwierdzeń odbioru segmentów
D. tworzenia segmentu TCP
14. Do czego wykorzystywana jest flaga SYN?
A. do wysyłania potwierdzeń odbioru segmentów
B. do kończenie sesji
C. do synchronizacji numerów sekwencyjnych
D. do określania wielkości okna
15. Jaka flaga kończy sesję TCP?
A. RST
B. URG
C. ACK
D. FIN
16. Okno w kontekście protokołu TCP to?
A. metoda nawiązywania połączenia TCP
B. porcja danych wielkości 20 bajtów
C. ilość danych przesyłanych w całej sesji TCP
D. ilość danych przesyłanych bez potwierdzenia
17. Polecenie netstat służy do?
A. sprawdzenia poprawności ustawień protokołu IP
B. sprawdzania właściciela domeny
C. decydowania o trasie przesyłania segmentów TCP
D. sprawdzenia aktywnych połączeń na hoście