Test wiedzy - 10 pytań

Damian Stelmach

Sprawdź swoją wiedzę w teście dołączonym do odcinka. Przeanalizuj na spokojnie popełnione błędy, wygoogluj nieznane pojęcia, sporządzaj notatki - to najlepszy sposób przygotowań do części pisemnej egzaminu zawodowego. Powodzenia!

1. Zadaniem rutera nie jest?
A. wyznaczanie trasy przekazywania pakietów
B. łączenie sieci
C. przełączanie ramek
D. tworzenie ramek
2. Z którą warstwą modelu OSI wiążą się zasadnicze funkcje rutera?
A. 3
B. 4
C. 1
D. 2
3. Jak nazywana jest procedura testowa podzespołów rutera?
A. GNU
B. PREPOST
C. POST
D. GNOME
4. W której z 4 rodzajów pamięci ruter przechowuje pliki bieżącej konfiguracji?
A. RAM
B. NVRAM
C. FLASH
D. ROM
5. Jakiego polecenia konsoli należy użyć aby odczytać informacje o procesorze rutera?
A. show model
B. show version
C. show performance
D. show details
6. Urządzenie które pozwala połączyć ruter z siecią WAN to?
A. CSU/DSU
B. DTE
C. CDE
D. CSU
7. Jakim wtykiem po stronie rutera zakończony jest port konsolowy?
A. RJ45
B. LC
C. RJ11
D. SERIAL
8. Interfejs SERIAL służy do połączeń?
A. LAN
B. WAN
C. SAN
D. PPP
9. Kabel z zakończeniem SMART SERIAL to?
A. UTP
B. DB25
C. S/STP
D. DB60
10. Karty sieciowe realizujące połączenia WAN i zakończone wtykiem SMART SERIAL to?
A. TWIC-CSU
B. HWIC lub WIC
C. ETWIC
D. EHWIC