Test wiedzy - 10 pytań

Damian Stelmach

Sprawdź swoją wiedzę w teście dołączonym do odcinka. Przeanalizuj na spokojnie popełnione błędy, wygoogluj nieznane pojęcia, sporządzaj notatki - to najlepszy sposób przygotowań do części pisemnej egzaminu zawodowego. Powodzenia!

1. Zadaniem rutera nie jest?
A. łączenie sieci
B. tworzenie ramek
C. przełączanie ramek
D. wyznaczanie trasy przekazywania pakietów
2. Z którą warstwą modelu OSI wiążą się zasadnicze funkcje rutera?
A. 4
B. 1
C. 3
D. 2
3. Jak nazywana jest procedura testowa podzespołów rutera?
A. PREPOST
B. POST
C. GNOME
D. GNU
4. W której z 4 rodzajów pamięci ruter przechowuje pliki bieżącej konfiguracji?
A. FLASH
B. RAM
C. NVRAM
D. ROM
5. Jakiego polecenia konsoli należy użyć aby odczytać informacje o procesorze rutera?
A. show model
B. show details
C. show version
D. show performance
6. Urządzenie które pozwala połączyć ruter z siecią WAN to?
A. CDE
B. CSU
C. DTE
D. CSU/DSU
7. Jakim wtykiem po stronie rutera zakończony jest port konsolowy?
A. SERIAL
B. RJ11
C. LC
D. RJ45
8. Interfejs SERIAL służy do połączeń?
A. PPP
B. SAN
C. WAN
D. LAN
9. Kabel z zakończeniem SMART SERIAL to?
A. UTP
B. DB60
C. DB25
D. S/STP
10. Karty sieciowe realizujące połączenia WAN i zakończone wtykiem SMART SERIAL to?
A. HWIC lub WIC
B. ETWIC
C. TWIC-CSU
D. EHWIC