Test wiedzy - 20 pytań

Damian Stelmach

Sprawdź swoją wiedzę w teście dołączonym do odcinka. Przeanalizuj na spokojnie popełnione błędy, wygoogluj nieznane pojęcia, sporządzaj notatki - to najlepszy sposób przygotowań do części pisemnej egzaminu zawodowego. Powodzenia!

1. Warstwa łącza danych stosuje adresacje z wykorzystaniem:
A. kodów dostępu do nośnika
B. numerów portów
C. adresów logicznych
D. adresów fizycznych
2. Które ze stwierdzeń dotyczących adresu MAC nie jest prawdziwe?
A. nadawany jest na etapie produkcji karty
B. można go zmienić na poziomie sprzętowym
C. każdy producent karty w pierwszej części adresu MAC umieszcza swój identyfikator
D. można go na zmienić poziomie systemowym
3. Jak nazywana jest jednostka PDU, która przekazywana jest do medium transmisyjnego
A. narożnik
B. segment
C. pakiet
D. ramka
4. Jakie dwa elementy sieciowe łączy w sobie warstwa łącza danych?
A. oprogramowanie sieciowe i media transmisyjne
B. warstwę transportową i sieciową modelu OSI
C. użytkowników i usługi sieciowe
D. pasywny i aktywny sprzęt sieciowy
5. Warstwa łącza danych zawiera w sobie dwie podwarstwy. Podwarstwę LLC oraz podwarstwę:
A. IP
B. NetBIOS
C. MAC
D. TCP/IP
6. Typowa ramka warstwy drugiej zawiera:
A. dane i sumę kontrolną
B. adres MAC nadawcy i sumę kontrolną
C. nagłówek, dane, stopkę
D. adres MAC docelowy i dane
7. Podczas komunikacji komputera z innym urządzeniem znajdującym się w odległej sieci, w polu docelowy adres MAC ramki umieszczony zostanie adres MAC:
A. rozgłoszeniowy
B. urządzenia docelowego
C. rutera sieci, do której podłączony jest odbiorca danych
D. rutera sieci, do której podłączony jest nadawca danych
8. Adresy MAC stosowane są do komunikacji:
A. tylko w sieciach lokalnych
B. pomiędzy sieciami LAN i WAN
C. tylko w sieciach rozległych
D. w obrębie danej, jednej sieci
9. ARP to protokół:
A. stosowany we wszystkich rodzajach sieci komputerowych
B. mapujący adresy logiczne na fizyczne
C. związany jest z warstwą transportową
D. mapujący adresy fizyczne na logiczne
10. Co zrobi host nadający dane, jeśli nie posiada w swojej tablicy ARP wpisu o adresie fizycznym urządzenia, do którego chce wysłać dane?
A. wyśle zapytanie ARP do wszystkich urządzeń w sieci
B. zrezygnuje z komuniacji
C. wyśle zapytanie do rutera sieci lokalnej, gdyż ten posiada wszystkie wpisy
D. nie umieści w polu docelowy adres MAC ramki żadnego adresu
11. Wyświetlenie tablicy ARP w systemach Windows wymaga użycia polecenia:
A. arp -a
B. arp -d
C. arp -s
D. arp
12. Dodanie statycznego wpisu do tablicy ARP wymaga:
A. podania parametru -s i tylko adresu MAC
B. podania parametru -f i tylko adresu MAC
C. nie jest w ogóle możliwe
D. uruchomienia konsoli w trybie administratora
13. Standard Ethernet oznaczy jest symbolem:
A. 802.4
B. 802.3
C. 802.32
D. 802.11
14. Pierwszy standard Ethernet używał topologii:
A. magistrali
B. gwiazdy
C. siatki
D. mieszanej
15. Pierwsze urządzenie dostępu do sieci wykorzystane w standardzie Ethernet to:
A. bridge
B. hub
C. switch
D. router
16. Urządzenia podłączone do koncentratora tworzyły:
A. połączenie w pełnym dupleksie
B. domenę kolizyjną
C. domenę rozgłoszeniową
D. topologię punkt-punkt
17. Urządzenia, które zastąpiły koncentratory w lokalnych sieciach komputerowych to?
A. mosty
B. rutery
C. bezprzewodowe punkty dostępowe
D. przełączniki
18. Standard Fast Ethernet wykorzystujący światłowód jako medium transmisyjne to?
A. 1000base-tx
B. 100base-tx
C. 100base-sx
D. 100base-fx
19. Minimalna wielkość ramki standardu Ethernet wynosi:
A. 12 bajtów
B. 64 bajty
C. 1500 bajtów
D. 128 bajtów
20. Który element ramki nie jest brany pod uwagę podczas obliczania jej wielkości?
A. preambuła i znacznik początku ramki
B. suma kontrolna
C. wielkość pakietu warstwy sieciowej
D. adresy MAC nadawcy i odbiorcy