Test wiedzy - 20 pytań

Damian Stelmach

Sprawdź swoją wiedzę w teście dołączonym do odcinka. Przeanalizuj na spokojnie popełnione błędy, wygoogluj nieznane pojęcia, sporządzaj notatki - to najlepszy sposób przygotowań do części pisemnej egzaminu zawodowego. Powodzenia!

1. Warstwa łącza danych stosuje adresacje z wykorzystaniem:
A. adresów fizycznych
B. adresów logicznych
C. numerów portów
D. kodów dostępu do nośnika
2. Które ze stwierdzeń dotyczących adresu MAC nie jest prawdziwe?
A. nadawany jest na etapie produkcji karty
B. można go zmienić na poziomie sprzętowym
C. można go na zmienić poziomie systemowym
D. każdy producent karty w pierwszej części adresu MAC umieszcza swój identyfikator
3. Jak nazywana jest jednostka PDU, która przekazywana jest do medium transmisyjnego
A. ramka
B. narożnik
C. segment
D. pakiet
4. Jakie dwa elementy sieciowe łączy w sobie warstwa łącza danych?
A. oprogramowanie sieciowe i media transmisyjne
B. użytkowników i usługi sieciowe
C. pasywny i aktywny sprzęt sieciowy
D. warstwę transportową i sieciową modelu OSI
5. Warstwa łącza danych zawiera w sobie dwie podwarstwy. Podwarstwę LLC oraz podwarstwę:
A. MAC
B. IP
C. TCP/IP
D. NetBIOS
6. Typowa ramka warstwy drugiej zawiera:
A. dane i sumę kontrolną
B. adres MAC docelowy i dane
C. nagłówek, dane, stopkę
D. adres MAC nadawcy i sumę kontrolną
7. Podczas komunikacji komputera z innym urządzeniem znajdującym się w odległej sieci, w polu docelowy adres MAC ramki umieszczony zostanie adres MAC:
A. urządzenia docelowego
B. rutera sieci, do której podłączony jest nadawca danych
C. rozgłoszeniowy
D. rutera sieci, do której podłączony jest odbiorca danych
8. Adresy MAC stosowane są do komunikacji:
A. tylko w sieciach lokalnych
B. tylko w sieciach rozległych
C. pomiędzy sieciami LAN i WAN
D. w obrębie danej, jednej sieci
9. ARP to protokół:
A. mapujący adresy logiczne na fizyczne
B. mapujący adresy fizyczne na logiczne
C. stosowany we wszystkich rodzajach sieci komputerowych
D. związany jest z warstwą transportową
10. Co zrobi host nadający dane, jeśli nie posiada w swojej tablicy ARP wpisu o adresie fizycznym urządzenia, do którego chce wysłać dane?
A. wyśle zapytanie do rutera sieci lokalnej, gdyż ten posiada wszystkie wpisy
B. zrezygnuje z komuniacji
C. wyśle zapytanie ARP do wszystkich urządzeń w sieci
D. nie umieści w polu docelowy adres MAC ramki żadnego adresu
11. Wyświetlenie tablicy ARP w systemach Windows wymaga użycia polecenia:
A. arp -s
B. arp -d
C. arp
D. arp -a
12. Dodanie statycznego wpisu do tablicy ARP wymaga:
A. podania parametru -s i tylko adresu MAC
B. nie jest w ogóle możliwe
C. uruchomienia konsoli w trybie administratora
D. podania parametru -f i tylko adresu MAC
13. Standard Ethernet oznaczy jest symbolem:
A. 802.32
B. 802.4
C. 802.11
D. 802.3
14. Pierwszy standard Ethernet używał topologii:
A. gwiazdy
B. magistrali
C. siatki
D. mieszanej
15. Pierwsze urządzenie dostępu do sieci wykorzystane w standardzie Ethernet to:
A. hub
B. switch
C. router
D. bridge
16. Urządzenia podłączone do koncentratora tworzyły:
A. domenę rozgłoszeniową
B. domenę kolizyjną
C. topologię punkt-punkt
D. połączenie w pełnym dupleksie
17. Urządzenia, które zastąpiły koncentratory w lokalnych sieciach komputerowych to?
A. przełączniki
B. mosty
C. rutery
D. bezprzewodowe punkty dostępowe
18. Standard Fast Ethernet wykorzystujący światłowód jako medium transmisyjne to?
A. 100base-tx
B. 100base-fx
C. 1000base-tx
D. 100base-sx
19. Minimalna wielkość ramki standardu Ethernet wynosi:
A. 64 bajty
B. 128 bajtów
C. 12 bajtów
D. 1500 bajtów
20. Który element ramki nie jest brany pod uwagę podczas obliczania jej wielkości?
A. preambuła i znacznik początku ramki
B. wielkość pakietu warstwy sieciowej
C. suma kontrolna
D. adresy MAC nadawcy i odbiorcy