Test wiedzy - 20 pytań

Damian Stelmach

Sprawdź swoją wiedzę w teście dołączonym do odcinka. Przeanalizuj na spokojnie popełnione błędy, wygoogluj nieznane pojęcia, sporządzaj notatki - to najlepszy sposób przygotowań do części pisemnej egzaminu zawodowego. Powodzenia!

1. Warstwa łącza danych stosuje adresacje z wykorzystaniem:
A. adresów logicznych
B. kodów dostępu do nośnika
C. numerów portów
D. adresów fizycznych
2. Które ze stwierdzeń dotyczących adresu MAC nie jest prawdziwe?
A. można go zmienić na poziomie sprzętowym
B. można go na zmienić poziomie systemowym
C. każdy producent karty w pierwszej części adresu MAC umieszcza swój identyfikator
D. nadawany jest na etapie produkcji karty
3. Jak nazywana jest jednostka PDU, która przekazywana jest do medium transmisyjnego
A. narożnik
B. segment
C. ramka
D. pakiet
4. Jakie dwa elementy sieciowe łączy w sobie warstwa łącza danych?
A. warstwę transportową i sieciową modelu OSI
B. pasywny i aktywny sprzęt sieciowy
C. użytkowników i usługi sieciowe
D. oprogramowanie sieciowe i media transmisyjne
5. Warstwa łącza danych zawiera w sobie dwie podwarstwy. Podwarstwę LLC oraz podwarstwę:
A. MAC
B. NetBIOS
C. IP
D. TCP/IP
6. Typowa ramka warstwy drugiej zawiera:
A. nagłówek, dane, stopkę
B. dane i sumę kontrolną
C. adres MAC docelowy i dane
D. adres MAC nadawcy i sumę kontrolną
7. Podczas komunikacji komputera z innym urządzeniem znajdującym się w odległej sieci, w polu docelowy adres MAC ramki umieszczony zostanie adres MAC:
A. urządzenia docelowego
B. rutera sieci, do której podłączony jest odbiorca danych
C. rutera sieci, do której podłączony jest nadawca danych
D. rozgłoszeniowy
8. Adresy MAC stosowane są do komunikacji:
A. tylko w sieciach lokalnych
B. pomiędzy sieciami LAN i WAN
C. w obrębie danej, jednej sieci
D. tylko w sieciach rozległych
9. ARP to protokół:
A. związany jest z warstwą transportową
B. mapujący adresy fizyczne na logiczne
C. stosowany we wszystkich rodzajach sieci komputerowych
D. mapujący adresy logiczne na fizyczne
10. Co zrobi host nadający dane, jeśli nie posiada w swojej tablicy ARP wpisu o adresie fizycznym urządzenia, do którego chce wysłać dane?
A. nie umieści w polu docelowy adres MAC ramki żadnego adresu
B. wyśle zapytanie do rutera sieci lokalnej, gdyż ten posiada wszystkie wpisy
C. wyśle zapytanie ARP do wszystkich urządzeń w sieci
D. zrezygnuje z komuniacji
11. Wyświetlenie tablicy ARP w systemach Windows wymaga użycia polecenia:
A. arp -s
B. arp -d
C. arp
D. arp -a
12. Dodanie statycznego wpisu do tablicy ARP wymaga:
A. uruchomienia konsoli w trybie administratora
B. podania parametru -f i tylko adresu MAC
C. nie jest w ogóle możliwe
D. podania parametru -s i tylko adresu MAC
13. Standard Ethernet oznaczy jest symbolem:
A. 802.11
B. 802.4
C. 802.3
D. 802.32
14. Pierwszy standard Ethernet używał topologii:
A. siatki
B. gwiazdy
C. mieszanej
D. magistrali
15. Pierwsze urządzenie dostępu do sieci wykorzystane w standardzie Ethernet to:
A. switch
B. bridge
C. router
D. hub
16. Urządzenia podłączone do koncentratora tworzyły:
A. domenę kolizyjną
B. połączenie w pełnym dupleksie
C. topologię punkt-punkt
D. domenę rozgłoszeniową
17. Urządzenia, które zastąpiły koncentratory w lokalnych sieciach komputerowych to?
A. przełączniki
B. bezprzewodowe punkty dostępowe
C. rutery
D. mosty
18. Standard Fast Ethernet wykorzystujący światłowód jako medium transmisyjne to?
A. 100base-fx
B. 1000base-tx
C. 100base-sx
D. 100base-tx
19. Minimalna wielkość ramki standardu Ethernet wynosi:
A. 128 bajtów
B. 1500 bajtów
C. 12 bajtów
D. 64 bajty
20. Który element ramki nie jest brany pod uwagę podczas obliczania jej wielkości?
A. wielkość pakietu warstwy sieciowej
B. preambuła i znacznik początku ramki
C. suma kontrolna
D. adresy MAC nadawcy i odbiorcy