Test wiedzy - 20 pytań

Damian Stelmach

Sprawdź swoją wiedzę w teście dołączonym do odcinka. Przeanalizuj na spokojnie popełnione błędy, wygoogluj nieznane pojęcia, sporządzaj notatki - to najlepszy sposób przygotowań do części pisemnej egzaminu zawodowego. Powodzenia!

1. Warstwa łącza danych stosuje adresacje z wykorzystaniem:
A. adresów fizycznych
B. numerów portów
C. adresów logicznych
D. kodów dostępu do nośnika
2. Które ze stwierdzeń dotyczących adresu MAC nie jest prawdziwe?
A. można go zmienić na poziomie sprzętowym
B. każdy producent karty w pierwszej części adresu MAC umieszcza swój identyfikator
C. można go na zmienić poziomie systemowym
D. nadawany jest na etapie produkcji karty
3. Jak nazywana jest jednostka PDU, która przekazywana jest do medium transmisyjnego
A. ramka
B. pakiet
C. narożnik
D. segment
4. Jakie dwa elementy sieciowe łączy w sobie warstwa łącza danych?
A. użytkowników i usługi sieciowe
B. oprogramowanie sieciowe i media transmisyjne
C. warstwę transportową i sieciową modelu OSI
D. pasywny i aktywny sprzęt sieciowy
5. Warstwa łącza danych zawiera w sobie dwie podwarstwy. Podwarstwę LLC oraz podwarstwę:
A. IP
B. MAC
C. NetBIOS
D. TCP/IP
6. Typowa ramka warstwy drugiej zawiera:
A. adres MAC docelowy i dane
B. nagłówek, dane, stopkę
C. dane i sumę kontrolną
D. adres MAC nadawcy i sumę kontrolną
7. Podczas komunikacji komputera z innym urządzeniem znajdującym się w odległej sieci, w polu docelowy adres MAC ramki umieszczony zostanie adres MAC:
A. rutera sieci, do której podłączony jest nadawca danych
B. rozgłoszeniowy
C. rutera sieci, do której podłączony jest odbiorca danych
D. urządzenia docelowego
8. Adresy MAC stosowane są do komunikacji:
A. pomiędzy sieciami LAN i WAN
B. w obrębie danej, jednej sieci
C. tylko w sieciach lokalnych
D. tylko w sieciach rozległych
9. ARP to protokół:
A. stosowany we wszystkich rodzajach sieci komputerowych
B. związany jest z warstwą transportową
C. mapujący adresy fizyczne na logiczne
D. mapujący adresy logiczne na fizyczne
10. Co zrobi host nadający dane, jeśli nie posiada w swojej tablicy ARP wpisu o adresie fizycznym urządzenia, do którego chce wysłać dane?
A. wyśle zapytanie do rutera sieci lokalnej, gdyż ten posiada wszystkie wpisy
B. zrezygnuje z komuniacji
C. nie umieści w polu docelowy adres MAC ramki żadnego adresu
D. wyśle zapytanie ARP do wszystkich urządzeń w sieci
11. Wyświetlenie tablicy ARP w systemach Windows wymaga użycia polecenia:
A. arp
B. arp -a
C. arp -d
D. arp -s
12. Dodanie statycznego wpisu do tablicy ARP wymaga:
A. podania parametru -f i tylko adresu MAC
B. uruchomienia konsoli w trybie administratora
C. nie jest w ogóle możliwe
D. podania parametru -s i tylko adresu MAC
13. Standard Ethernet oznaczy jest symbolem:
A. 802.3
B. 802.32
C. 802.11
D. 802.4
14. Pierwszy standard Ethernet używał topologii:
A. magistrali
B. mieszanej
C. gwiazdy
D. siatki
15. Pierwsze urządzenie dostępu do sieci wykorzystane w standardzie Ethernet to:
A. hub
B. switch
C. router
D. bridge
16. Urządzenia podłączone do koncentratora tworzyły:
A. topologię punkt-punkt
B. połączenie w pełnym dupleksie
C. domenę kolizyjną
D. domenę rozgłoszeniową
17. Urządzenia, które zastąpiły koncentratory w lokalnych sieciach komputerowych to?
A. rutery
B. przełączniki
C. mosty
D. bezprzewodowe punkty dostępowe
18. Standard Fast Ethernet wykorzystujący światłowód jako medium transmisyjne to?
A. 100base-fx
B. 100base-tx
C. 100base-sx
D. 1000base-tx
19. Minimalna wielkość ramki standardu Ethernet wynosi:
A. 64 bajty
B. 128 bajtów
C. 1500 bajtów
D. 12 bajtów
20. Który element ramki nie jest brany pod uwagę podczas obliczania jej wielkości?
A. preambuła i znacznik początku ramki
B. adresy MAC nadawcy i odbiorcy
C. suma kontrolna
D. wielkość pakietu warstwy sieciowej