Test wiedzy - 20 pytań

Damian Stelmach

Sprawdź swoją wiedzę w teście dołączonym do odcinka. Przeanalizuj na spokojnie popełnione błędy, wygoogluj nieznane pojęcia, sporządzaj notatki - to najlepszy sposób przygotowań do części pisemnej egzaminu zawodowego. Powodzenia!

1. Do zadań warstwy sieciowej nie należy...
A. ruting
B. enkapsulacja
C. adresowanie danych
D. śledzenie komunikacji
2. Dzielenie pakietów IP na mniejsze elementy nazywamy...
A. multitaskingiem
B. multipleksingiem
C. fragmentacją
D. strumieniowaniem
3. Warstwa sieciowa w modelu ISO/OSI oznaczona jest numerem...
A. 4
B. 2
C. 3
D. 1
4. Który z protokołów warstwy sieciowej stworzony został przez firmę NOVELL
A. IPv6
B. IPv4
C. ICMP
D. IPX
5. Które ze stwierdzeń dotyczących protokołu IPv4 nie jest prawdziwe?
A. jest połączeniowy
B. nie wymaga dużej ilości danych sterujących
C. jest niezależny od nośnika
D. działa w myśl zasady „najlepiej, jak to możliwe"
6. Wartość MTU określa...
A. protokół warstwy wyższej (np. UDP lub TCP)
B. maksymalną wielkość pakietu
C. czas życia pakietu
D. priorytet pakietu
7. Pole TTL w nagłówku pakietu IPv4 określa...
A. wykorzystany protokół warstwy wyższej
B. numer wersji protokołu IP
C. priorytetu każdego pakietu
D. czas życia pakietu
8. Adresowanie w sieciach IP nazywane jest adresowaniem...
A. kaskadowym
B. hierarchicznym
C. niezawodnym
D. prostym
9. Każdy adres IPv4 zawiera adres sieci oraz...
A. adres hosta w sieci
B. adres serwera WWW
C. adres rutera w sieci
D. adres pętli zwrotnej
10. Jednym z rodzajów transmisji danych jest transmisja typu...
A. równoległego
B. unicast
C. szeregowego
D. onecast
11. Transmisja wykorzystująca adres IPv4 z grupy od 224.0.0.0 do 239.255.255.255 to transmisja typu...
A. broadcast
B. multicast
C. point-to-point
D. unicast
12. Adres 127.0.0.1 to adres...
A. local-link
B. bramy domyślnej
C. pętli zwrotnej
D. nieprawidłowy adres IPv4
13. Ruter to inaczej...
A. punkt dostępowy
B. urządzenie łączące hosty w sieciach lokalnych
C. urządzenie pośredniczące pozwalające na przysyłanie danych w sieciach rozległych
D. urządzenie wzmacniające sygnał w medium transmisyjnym
14. Które ze stwierdzeń dotyczących bramy domyślnej jest prawdziwe?
A. to interfejs rutera lub serwera pozwalający komputerom z sieci lokalnej komunikować się z komputerami z innych sieci
B. adres bramy zawsze konfigurowany jest ręcznie na hoście
C. to interfejs zwrotny (ang. loopback)
D. to interfejs rutera lub serwera blokujący dostęp do sieci rozległej
15. Które polecenie należny wykonać w konsoli Windows, aby odczytać adres IP bramy?
A. ifconfig
B. show ip route
C. ipconfig
D. show default gateway
16. Polecenie służące do wyświetlenia tablicy ruting to polecenie...
A. get ip route
B. show routes
C. show route
D. show ip route
17. Jaką literą oznaczone są trasy do sieci bezpośrednio podłączonych do ruterów?
A. O
B. C
C. E
D. R
18. Do zalet rutingu statycznego nie zaliczymy?
A. częstej ingerencji administratora w konfiguracje ruterów
B. niezawodności
C. automatycznej aktualizacji tras na ruterze
D. niewielkiego zużycia mocy obliczeniowej ruterów
19. Jaki protokół warstwy sieciowej stosują programy testujące PING oraz TRACERT?
A. ICMP
B. RIP
C. IPv6
D. IPX
20. Program PING nie służy do testowania...
A. połączenia z hostami w sieci rozległej
B. połączenia z hostami w sieci lokalnej
C. stopnia przeciążenia ruterów
D. lokalnego stosu