Test wiedzy - 20 pytań

Damian Stelmach

Sprawdź swoją wiedzę w teście dołączonym do odcinka. Przeanalizuj na spokojnie popełnione błędy, wygoogluj nieznane pojęcia, sporządzaj notatki - to najlepszy sposób przygotowań do części pisemnej egzaminu zawodowego. Powodzenia!

1. Do zadań warstwy sieciowej nie należy...
A. śledzenie komunikacji
B. ruting
C. enkapsulacja
D. adresowanie danych
2. Dzielenie pakietów IP na mniejsze elementy nazywamy...
A. fragmentacją
B. multitaskingiem
C. multipleksingiem
D. strumieniowaniem
3. Warstwa sieciowa w modelu ISO/OSI oznaczona jest numerem...
A. 1
B. 3
C. 4
D. 2
4. Który z protokołów warstwy sieciowej stworzony został przez firmę NOVELL
A. IPX
B. IPv4
C. IPv6
D. ICMP
5. Które ze stwierdzeń dotyczących protokołu IPv4 nie jest prawdziwe?
A. jest połączeniowy
B. nie wymaga dużej ilości danych sterujących
C. jest niezależny od nośnika
D. działa w myśl zasady „najlepiej, jak to możliwe"
6. Wartość MTU określa...
A. czas życia pakietu
B. protokół warstwy wyższej (np. UDP lub TCP)
C. priorytet pakietu
D. maksymalną wielkość pakietu
7. Pole TTL w nagłówku pakietu IPv4 określa...
A. priorytetu każdego pakietu
B. numer wersji protokołu IP
C. wykorzystany protokół warstwy wyższej
D. czas życia pakietu
8. Adresowanie w sieciach IP nazywane jest adresowaniem...
A. prostym
B. kaskadowym
C. hierarchicznym
D. niezawodnym
9. Każdy adres IPv4 zawiera adres sieci oraz...
A. adres pętli zwrotnej
B. adres rutera w sieci
C. adres hosta w sieci
D. adres serwera WWW
10. Jednym z rodzajów transmisji danych jest transmisja typu...
A. równoległego
B. onecast
C. szeregowego
D. unicast
11. Transmisja wykorzystująca adres IPv4 z grupy od 224.0.0.0 do 239.255.255.255 to transmisja typu...
A. broadcast
B. unicast
C. multicast
D. point-to-point
12. Adres 127.0.0.1 to adres...
A. local-link
B. bramy domyślnej
C. nieprawidłowy adres IPv4
D. pętli zwrotnej
13. Ruter to inaczej...
A. punkt dostępowy
B. urządzenie pośredniczące pozwalające na przysyłanie danych w sieciach rozległych
C. urządzenie łączące hosty w sieciach lokalnych
D. urządzenie wzmacniające sygnał w medium transmisyjnym
14. Które ze stwierdzeń dotyczących bramy domyślnej jest prawdziwe?
A. adres bramy zawsze konfigurowany jest ręcznie na hoście
B. to interfejs zwrotny (ang. loopback)
C. to interfejs rutera lub serwera pozwalający komputerom z sieci lokalnej komunikować się z komputerami z innych sieci
D. to interfejs rutera lub serwera blokujący dostęp do sieci rozległej
15. Które polecenie należny wykonać w konsoli Windows, aby odczytać adres IP bramy?
A. ipconfig
B. show default gateway
C. ifconfig
D. show ip route
16. Polecenie służące do wyświetlenia tablicy ruting to polecenie...
A. show routes
B. get ip route
C. show ip route
D. show route
17. Jaką literą oznaczone są trasy do sieci bezpośrednio podłączonych do ruterów?
A. R
B. E
C. O
D. C
18. Do zalet rutingu statycznego nie zaliczymy?
A. niewielkiego zużycia mocy obliczeniowej ruterów
B. automatycznej aktualizacji tras na ruterze
C. częstej ingerencji administratora w konfiguracje ruterów
D. niezawodności
19. Jaki protokół warstwy sieciowej stosują programy testujące PING oraz TRACERT?
A. ICMP
B. IPX
C. IPv6
D. RIP
20. Program PING nie służy do testowania...
A. połączenia z hostami w sieci lokalnej
B. połączenia z hostami w sieci rozległej
C. stopnia przeciążenia ruterów
D. lokalnego stosu