Test wiedzy - 20 pytań

Damian Stelmach

Sprawdź swoją wiedzę w teście dołączonym do odcinka. Przeanalizuj na spokojnie popełnione błędy, wygoogluj nieznane pojęcia, sporządzaj notatki - to najlepszy sposób przygotowań do części pisemnej egzaminu zawodowego. Powodzenia!

1. Do zadań warstwy sieciowej nie należy...
A. ruting
B. enkapsulacja
C. śledzenie komunikacji
D. adresowanie danych
2. Dzielenie pakietów IP na mniejsze elementy nazywamy...
A. multipleksingiem
B. strumieniowaniem
C. multitaskingiem
D. fragmentacją
3. Warstwa sieciowa w modelu ISO/OSI oznaczona jest numerem...
A. 2
B. 1
C. 3
D. 4
4. Który z protokołów warstwy sieciowej stworzony został przez firmę NOVELL
A. IPX
B. IPv4
C. ICMP
D. IPv6
5. Które ze stwierdzeń dotyczących protokołu IPv4 nie jest prawdziwe?
A. jest połączeniowy
B. nie wymaga dużej ilości danych sterujących
C. jest niezależny od nośnika
D. działa w myśl zasady „najlepiej, jak to możliwe"
6. Wartość MTU określa...
A. czas życia pakietu
B. protokół warstwy wyższej (np. UDP lub TCP)
C. maksymalną wielkość pakietu
D. priorytet pakietu
7. Pole TTL w nagłówku pakietu IPv4 określa...
A. priorytetu każdego pakietu
B. czas życia pakietu
C. numer wersji protokołu IP
D. wykorzystany protokół warstwy wyższej
8. Adresowanie w sieciach IP nazywane jest adresowaniem...
A. hierarchicznym
B. prostym
C. niezawodnym
D. kaskadowym
9. Każdy adres IPv4 zawiera adres sieci oraz...
A. adres pętli zwrotnej
B. adres hosta w sieci
C. adres serwera WWW
D. adres rutera w sieci
10. Jednym z rodzajów transmisji danych jest transmisja typu...
A. szeregowego
B. unicast
C. równoległego
D. onecast
11. Transmisja wykorzystująca adres IPv4 z grupy od 224.0.0.0 do 239.255.255.255 to transmisja typu...
A. multicast
B. broadcast
C. point-to-point
D. unicast
12. Adres 127.0.0.1 to adres...
A. local-link
B. nieprawidłowy adres IPv4
C. bramy domyślnej
D. pętli zwrotnej
13. Ruter to inaczej...
A. urządzenie pośredniczące pozwalające na przysyłanie danych w sieciach rozległych
B. punkt dostępowy
C. urządzenie łączące hosty w sieciach lokalnych
D. urządzenie wzmacniające sygnał w medium transmisyjnym
14. Które ze stwierdzeń dotyczących bramy domyślnej jest prawdziwe?
A. adres bramy zawsze konfigurowany jest ręcznie na hoście
B. to interfejs zwrotny (ang. loopback)
C. to interfejs rutera lub serwera blokujący dostęp do sieci rozległej
D. to interfejs rutera lub serwera pozwalający komputerom z sieci lokalnej komunikować się z komputerami z innych sieci
15. Które polecenie należny wykonać w konsoli Windows, aby odczytać adres IP bramy?
A. show default gateway
B. ifconfig
C. ipconfig
D. show ip route
16. Polecenie służące do wyświetlenia tablicy ruting to polecenie...
A. show route
B. get ip route
C. show ip route
D. show routes
17. Jaką literą oznaczone są trasy do sieci bezpośrednio podłączonych do ruterów?
A. E
B. O
C. C
D. R
18. Do zalet rutingu statycznego nie zaliczymy?
A. niewielkiego zużycia mocy obliczeniowej ruterów
B. niezawodności
C. automatycznej aktualizacji tras na ruterze
D. częstej ingerencji administratora w konfiguracje ruterów
19. Jaki protokół warstwy sieciowej stosują programy testujące PING oraz TRACERT?
A. ICMP
B. IPv6
C. IPX
D. RIP
20. Program PING nie służy do testowania...
A. połączenia z hostami w sieci lokalnej
B. stopnia przeciążenia ruterów
C. połączenia z hostami w sieci rozległej
D. lokalnego stosu