Test wiedzy - 20 pytań

Damian Stelmach

Sprawdź swoją wiedzę w teście dołączonym do odcinka. Przeanalizuj na spokojnie popełnione błędy, wygoogluj nieznane pojęcia, sporządzaj notatki - to najlepszy sposób przygotowań do części pisemnej egzaminu zawodowego. Powodzenia!

1. Do zadań warstwy sieciowej nie należy...
A. adresowanie danych
B. śledzenie komunikacji
C. enkapsulacja
D. ruting
2. Dzielenie pakietów IP na mniejsze elementy nazywamy...
A. strumieniowaniem
B. multipleksingiem
C. fragmentacją
D. multitaskingiem
3. Warstwa sieciowa w modelu ISO/OSI oznaczona jest numerem...
A. 4
B. 1
C. 2
D. 3
4. Który z protokołów warstwy sieciowej stworzony został przez firmę NOVELL
A. IPX
B. IPv6
C. ICMP
D. IPv4
5. Które ze stwierdzeń dotyczących protokołu IPv4 nie jest prawdziwe?
A. nie wymaga dużej ilości danych sterujących
B. jest niezależny od nośnika
C. działa w myśl zasady „najlepiej, jak to możliwe"
D. jest połączeniowy
6. Wartość MTU określa...
A. maksymalną wielkość pakietu
B. protokół warstwy wyższej (np. UDP lub TCP)
C. czas życia pakietu
D. priorytet pakietu
7. Pole TTL w nagłówku pakietu IPv4 określa...
A. wykorzystany protokół warstwy wyższej
B. priorytetu każdego pakietu
C. numer wersji protokołu IP
D. czas życia pakietu
8. Adresowanie w sieciach IP nazywane jest adresowaniem...
A. kaskadowym
B. niezawodnym
C. hierarchicznym
D. prostym
9. Każdy adres IPv4 zawiera adres sieci oraz...
A. adres hosta w sieci
B. adres serwera WWW
C. adres pętli zwrotnej
D. adres rutera w sieci
10. Jednym z rodzajów transmisji danych jest transmisja typu...
A. unicast
B. równoległego
C. szeregowego
D. onecast
11. Transmisja wykorzystująca adres IPv4 z grupy od 224.0.0.0 do 239.255.255.255 to transmisja typu...
A. point-to-point
B. unicast
C. broadcast
D. multicast
12. Adres 127.0.0.1 to adres...
A. local-link
B. pętli zwrotnej
C. bramy domyślnej
D. nieprawidłowy adres IPv4
13. Ruter to inaczej...
A. urządzenie łączące hosty w sieciach lokalnych
B. urządzenie wzmacniające sygnał w medium transmisyjnym
C. urządzenie pośredniczące pozwalające na przysyłanie danych w sieciach rozległych
D. punkt dostępowy
14. Które ze stwierdzeń dotyczących bramy domyślnej jest prawdziwe?
A. to interfejs rutera lub serwera blokujący dostęp do sieci rozległej
B. to interfejs rutera lub serwera pozwalający komputerom z sieci lokalnej komunikować się z komputerami z innych sieci
C. to interfejs zwrotny (ang. loopback)
D. adres bramy zawsze konfigurowany jest ręcznie na hoście
15. Które polecenie należny wykonać w konsoli Windows, aby odczytać adres IP bramy?
A. show ip route
B. ifconfig
C. show default gateway
D. ipconfig
16. Polecenie służące do wyświetlenia tablicy ruting to polecenie...
A. show ip route
B. get ip route
C. show route
D. show routes
17. Jaką literą oznaczone są trasy do sieci bezpośrednio podłączonych do ruterów?
A. E
B. O
C. C
D. R
18. Do zalet rutingu statycznego nie zaliczymy?
A. niewielkiego zużycia mocy obliczeniowej ruterów
B. automatycznej aktualizacji tras na ruterze
C. niezawodności
D. częstej ingerencji administratora w konfiguracje ruterów
19. Jaki protokół warstwy sieciowej stosują programy testujące PING oraz TRACERT?
A. ICMP
B. RIP
C. IPX
D. IPv6
20. Program PING nie służy do testowania...
A. połączenia z hostami w sieci lokalnej
B. połączenia z hostami w sieci rozległej
C. stopnia przeciążenia ruterów
D. lokalnego stosu