Test wiedzy - 20 pytań

Damian Stelmach

Sprawdź swoją wiedzę w teście dołączonym do odcinka. Przeanalizuj na spokojnie popełnione błędy, wygoogluj nieznane pojęcia, sporządzaj notatki - to najlepszy sposób przygotowań do części pisemnej egzaminu zawodowego. Powodzenia!

1. Do zadań warstwy sieciowej nie należy...
A. enkapsulacja
B. adresowanie danych
C. śledzenie komunikacji
D. ruting
2. Dzielenie pakietów IP na mniejsze elementy nazywamy...
A. strumieniowaniem
B. fragmentacją
C. multitaskingiem
D. multipleksingiem
3. Warstwa sieciowa w modelu ISO/OSI oznaczona jest numerem...
A. 4
B. 1
C. 3
D. 2
4. Który z protokołów warstwy sieciowej stworzony został przez firmę NOVELL
A. IPv6
B. ICMP
C. IPX
D. IPv4
5. Które ze stwierdzeń dotyczących protokołu IPv4 nie jest prawdziwe?
A. jest połączeniowy
B. nie wymaga dużej ilości danych sterujących
C. działa w myśl zasady „najlepiej, jak to możliwe"
D. jest niezależny od nośnika
6. Wartość MTU określa...
A. czas życia pakietu
B. protokół warstwy wyższej (np. UDP lub TCP)
C. maksymalną wielkość pakietu
D. priorytet pakietu
7. Pole TTL w nagłówku pakietu IPv4 określa...
A. czas życia pakietu
B. wykorzystany protokół warstwy wyższej
C. priorytetu każdego pakietu
D. numer wersji protokołu IP
8. Adresowanie w sieciach IP nazywane jest adresowaniem...
A. niezawodnym
B. kaskadowym
C. prostym
D. hierarchicznym
9. Każdy adres IPv4 zawiera adres sieci oraz...
A. adres serwera WWW
B. adres pętli zwrotnej
C. adres hosta w sieci
D. adres rutera w sieci
10. Jednym z rodzajów transmisji danych jest transmisja typu...
A. równoległego
B. onecast
C. szeregowego
D. unicast
11. Transmisja wykorzystująca adres IPv4 z grupy od 224.0.0.0 do 239.255.255.255 to transmisja typu...
A. point-to-point
B. multicast
C. broadcast
D. unicast
12. Adres 127.0.0.1 to adres...
A. nieprawidłowy adres IPv4
B. bramy domyślnej
C. pętli zwrotnej
D. local-link
13. Ruter to inaczej...
A. urządzenie łączące hosty w sieciach lokalnych
B. punkt dostępowy
C. urządzenie wzmacniające sygnał w medium transmisyjnym
D. urządzenie pośredniczące pozwalające na przysyłanie danych w sieciach rozległych
14. Które ze stwierdzeń dotyczących bramy domyślnej jest prawdziwe?
A. adres bramy zawsze konfigurowany jest ręcznie na hoście
B. to interfejs rutera lub serwera blokujący dostęp do sieci rozległej
C. to interfejs rutera lub serwera pozwalający komputerom z sieci lokalnej komunikować się z komputerami z innych sieci
D. to interfejs zwrotny (ang. loopback)
15. Które polecenie należny wykonać w konsoli Windows, aby odczytać adres IP bramy?
A. show ip route
B. show default gateway
C. ifconfig
D. ipconfig
16. Polecenie służące do wyświetlenia tablicy ruting to polecenie...
A. show routes
B. show route
C. show ip route
D. get ip route
17. Jaką literą oznaczone są trasy do sieci bezpośrednio podłączonych do ruterów?
A. O
B. E
C. R
D. C
18. Do zalet rutingu statycznego nie zaliczymy?
A. częstej ingerencji administratora w konfiguracje ruterów
B. automatycznej aktualizacji tras na ruterze
C. niewielkiego zużycia mocy obliczeniowej ruterów
D. niezawodności
19. Jaki protokół warstwy sieciowej stosują programy testujące PING oraz TRACERT?
A. IPX
B. RIP
C. ICMP
D. IPv6
20. Program PING nie służy do testowania...
A. połączenia z hostami w sieci rozległej
B. stopnia przeciążenia ruterów
C. lokalnego stosu
D. połączenia z hostami w sieci lokalnej