Test wiedzy - 10 pytań

Damian Stelmach

Sprawdź swoją wiedzę w teście dołączonym do odcinka. Przeanalizuj na spokojnie popełnione błędy, wygoogluj nieznane pojęcia, sporządzaj notatki - to najlepszy sposób przygotowań do części pisemnej egzaminu zawodowego. Powodzenia!

1. Które stwierdzenie dotyczące wirtualizacji nie jest poprawne?
A. wirtualizacja zwiększa ryzyko wystąpienia awarii sieci
B. wirtualizacja ułatwia zarządzanie infrastrukturą IT
C. wirtualizacja pozwala obniżać koszty działalności firmy
D. VirtualBox to oprogramowanie do wirtualizacji typu 2
2. Hypervisor to?
A. administrator zarządzający oprogramowaniem do wirtualizacji
B. typ wirtualnego dysku twardego
C. program komputerowy zarządzający zadaniami związanymi z wirtualizacją
D. rodzaj wirtualnego rutera
3. Hyper-V to oprogramowanie do wirtualizacji...
A. generacji 1
B. typu 2
C. typu 1
D. generacji 2
4. Format wirtualnego dysku obsługujący aż do 64 TB pojemności to?
A. VHD
B. VHDX
C. VDI
D. VHD Set
5. Typ wirtualnego dysku zwiększający wielkość wraz z ilością zapisanych na nim danych to typ?
A. wzorcowy
B. dynamiczny
C. stały
D. różnicowy
6. Które ze stwierdzeń dotyczących wirtualnego dysku różnicowego jest poprawne?
A. nie wymaga do pracy dysku nadrzędnego
B. do pracy potrzebuje dysku nadrzędnego
C. można na nim zainstalować tylko systemy Windows 8 lub nowsze
D. zajmuje więcej miejsca na fizycznym dysku niż dysk stały
7. Wirtualny przełącznik wewnętrzny pozwala na komunikację...
A. maszyny wirtualnej z fizycznym komputerem z dostępem do fizycznej sieci
B. maszyny wirtualnej z fizycznym komputerem bez dostępu do fizycznej sieci
C. maszyny wirtualnej z fizyczną siecią
D. maszyny wirtualnej z inna maszyną wirtualną na tym samym fizycznym komputerze
8. Który wirtualny przełącznik pozwala na komunikację z fizyczną sieci za pomocą usługi NAT?
A. prywatny
B. zewnętrzny
C. domyślny
D. wewnętrzny
9. Snapshot’y pozwalają na...
A. szybką konfigurację sieci na maszynie wirtualnej
B. skopiowanie danych z fizycznego na wirtualny dysk twardy
C. dodanie do maszyny wirtualnej kilku dysków fizycznych
D. przywrócenie stanu maszyny wirtualnej z utworzonego wcześniej punktu kontrolnego
10. Ustawienia karty sieciowej wirtualnej maszyny nie pozwalają na?
A. przenoszenie wirtualnych systemów pomiędzy maszynami
B. port mirroring
C. kopiowanie danych przez sieć
D. ustawienie identyfikatora sieci VLAN