Test wiedzy - 10 pytań

Damian Stelmach

Sprawdź swoją wiedzę w teście dołączonym do odcinka. Przeanalizuj na spokojnie popełnione błędy, wygoogluj nieznane pojęcia, sporządzaj notatki - to najlepszy sposób przygotowań do części pisemnej egzaminu zawodowego. Powodzenia!

1. Które stwierdzenie dotyczące wirtualizacji nie jest poprawne?
A. wirtualizacja zwiększa ryzyko wystąpienia awarii sieci
B. wirtualizacja ułatwia zarządzanie infrastrukturą IT
C. VirtualBox to oprogramowanie do wirtualizacji typu 2
D. wirtualizacja pozwala obniżać koszty działalności firmy
2. Hypervisor to?
A. rodzaj wirtualnego rutera
B. program komputerowy zarządzający zadaniami związanymi z wirtualizacją
C. administrator zarządzający oprogramowaniem do wirtualizacji
D. typ wirtualnego dysku twardego
3. Hyper-V to oprogramowanie do wirtualizacji...
A. generacji 1
B. typu 1
C. generacji 2
D. typu 2
4. Format wirtualnego dysku obsługujący aż do 64 TB pojemności to?
A. VHDX
B. VHD Set
C. VDI
D. VHD
5. Typ wirtualnego dysku zwiększający wielkość wraz z ilością zapisanych na nim danych to typ?
A. stały
B. dynamiczny
C. wzorcowy
D. różnicowy
6. Które ze stwierdzeń dotyczących wirtualnego dysku różnicowego jest poprawne?
A. można na nim zainstalować tylko systemy Windows 8 lub nowsze
B. zajmuje więcej miejsca na fizycznym dysku niż dysk stały
C. do pracy potrzebuje dysku nadrzędnego
D. nie wymaga do pracy dysku nadrzędnego
7. Wirtualny przełącznik wewnętrzny pozwala na komunikację...
A. maszyny wirtualnej z fizycznym komputerem z dostępem do fizycznej sieci
B. maszyny wirtualnej z fizyczną siecią
C. maszyny wirtualnej z fizycznym komputerem bez dostępu do fizycznej sieci
D. maszyny wirtualnej z inna maszyną wirtualną na tym samym fizycznym komputerze
8. Który wirtualny przełącznik pozwala na komunikację z fizyczną sieci za pomocą usługi NAT?
A. domyślny
B. prywatny
C. wewnętrzny
D. zewnętrzny
9. Snapshot’y pozwalają na...
A. skopiowanie danych z fizycznego na wirtualny dysk twardy
B. szybką konfigurację sieci na maszynie wirtualnej
C. przywrócenie stanu maszyny wirtualnej z utworzonego wcześniej punktu kontrolnego
D. dodanie do maszyny wirtualnej kilku dysków fizycznych
10. Ustawienia karty sieciowej wirtualnej maszyny nie pozwalają na?
A. kopiowanie danych przez sieć
B. port mirroring
C. przenoszenie wirtualnych systemów pomiędzy maszynami
D. ustawienie identyfikatora sieci VLAN