Test wiedzy - 10 pytań

Damian Stelmach

Sprawdź swoją wiedzę w teście dołączonym do odcinka. Przeanalizuj na spokojnie popełnione błędy, wygoogluj nieznane pojęcia, sporządzaj notatki - to najlepszy sposób przygotowań do części pisemnej egzaminu zawodowego. Powodzenia!

1. Które stwierdzenie dotyczące wirtualizacji nie jest poprawne?
A. wirtualizacja pozwala obniżać koszty działalności firmy
B. VirtualBox to oprogramowanie do wirtualizacji typu 2
C. wirtualizacja zwiększa ryzyko wystąpienia awarii sieci
D. wirtualizacja ułatwia zarządzanie infrastrukturą IT
2. Hypervisor to?
A. administrator zarządzający oprogramowaniem do wirtualizacji
B. rodzaj wirtualnego rutera
C. program komputerowy zarządzający zadaniami związanymi z wirtualizacją
D. typ wirtualnego dysku twardego
3. Hyper-V to oprogramowanie do wirtualizacji...
A. typu 2
B. generacji 1
C. typu 1
D. generacji 2
4. Format wirtualnego dysku obsługujący aż do 64 TB pojemności to?
A. VHD Set
B. VHD
C. VDI
D. VHDX
5. Typ wirtualnego dysku zwiększający wielkość wraz z ilością zapisanych na nim danych to typ?
A. stały
B. wzorcowy
C. dynamiczny
D. różnicowy
6. Które ze stwierdzeń dotyczących wirtualnego dysku różnicowego jest poprawne?
A. zajmuje więcej miejsca na fizycznym dysku niż dysk stały
B. nie wymaga do pracy dysku nadrzędnego
C. można na nim zainstalować tylko systemy Windows 8 lub nowsze
D. do pracy potrzebuje dysku nadrzędnego
7. Wirtualny przełącznik wewnętrzny pozwala na komunikację...
A. maszyny wirtualnej z fizycznym komputerem z dostępem do fizycznej sieci
B. maszyny wirtualnej z inna maszyną wirtualną na tym samym fizycznym komputerze
C. maszyny wirtualnej z fizyczną siecią
D. maszyny wirtualnej z fizycznym komputerem bez dostępu do fizycznej sieci
8. Który wirtualny przełącznik pozwala na komunikację z fizyczną sieci za pomocą usługi NAT?
A. domyślny
B. wewnętrzny
C. prywatny
D. zewnętrzny
9. Snapshot’y pozwalają na...
A. przywrócenie stanu maszyny wirtualnej z utworzonego wcześniej punktu kontrolnego
B. dodanie do maszyny wirtualnej kilku dysków fizycznych
C. szybką konfigurację sieci na maszynie wirtualnej
D. skopiowanie danych z fizycznego na wirtualny dysk twardy
10. Ustawienia karty sieciowej wirtualnej maszyny nie pozwalają na?
A. przenoszenie wirtualnych systemów pomiędzy maszynami
B. port mirroring
C. ustawienie identyfikatora sieci VLAN
D. kopiowanie danych przez sieć