Test wiedzy - 10 pytań

Damian Stelmach

Sprawdź swoją wiedzę w teście dołączonym do odcinka. Przeanalizuj na spokojnie popełnione błędy, wygoogluj nieznane pojęcia, sporządzaj notatki - to najlepszy sposób przygotowań do części pisemnej egzaminu zawodowego. Powodzenia!

1. Konsolę zarządzania Zasadami Grupy na serwerze można uruchomić poleceniem
A. gpmedit.msc
B. gpmc.msc
C. gpupdate /run
D. gpedit.msc
2. Zasad Grupy nie wykorzystujemy do?
A. przekierowywania folderów
B. instalacji oprogramowania
C. blokowania elementów systemu operacyjnego
D. podłączania komputerów klienckich do domeny
3. W pierwszej kolejności przetwarzane są zasady?
A. dla lokacji
B. dla domeny
C. dla jednostki organizacyjnej utworzonej w innej jednostce orgranizacyjnej
D. dla jedostki organizacyjej
4. Filtry WMI służą do?
A. definiowania warunków na podstawie których zasady są wdrażane lub też nie
B. kompletowania informacji o komputerach klientów
C. filtrowania użytkowników
D. instalacji oprogramowania
5. Zasady haseł w domenie definiowane są?
A. w obiekcie domyślnych zasad dla kontrolerów domeny
B. w obiekcie domyślnych zasad dla klientów domeny
C. przez użytkowników systemu
D. w obiekcie domyślnych zasad dla domeny
6. Zasady Grupy odświeżane są automatycznie na kliencie co pewien czas, wynosi on?
A. 100 minut
B. między 90, a 120 minut
C. 90 minut
D. 120 minut
7. Polecenie wymuszające aktualizację zasad to:
A. gpupdate /force
B. gpresult /force
C. gpupdate /now
D. gpedit /force
8. Programy z jakim rozszerzeniem można zdalnie instalować poprzez Zasady Grupy
A. .msi
B. .exe
C. .ini
D. .msc
9. Jaki rodzaj folderów (katalogów) można przekierowywać za pomocą Zasad Grupy?
A. zapisywane w profilu użytkownika
B. wszystkie foldery
C. zapisywane na dysku C: klienta
D. tylko foldery udostępnione
10. Jakie polecenie systemu Windows pozwala na utworzenie raportu Zasad Grupy w postaci pliku z rozszerzeniem .html
A. gpresult /f
B. gpresult /c
C. gpresult /h
D. gpresult /s