Test wiedzy - 10 pytań

Damian Stelmach

Sprawdź swoją wiedzę w teście dołączonym do odcinka. Przeanalizuj na spokojnie popełnione błędy, wygoogluj nieznane pojęcia, sporządzaj notatki - to najlepszy sposób przygotowań do części pisemnej egzaminu zawodowego. Powodzenia!

1. Konsolę zarządzania Zasadami Grupy na serwerze można uruchomić poleceniem
A. gpupdate /run
B. gpmc.msc
C. gpmedit.msc
D. gpedit.msc
2. Zasad Grupy nie wykorzystujemy do?
A. blokowania elementów systemu operacyjnego
B. podłączania komputerów klienckich do domeny
C. przekierowywania folderów
D. instalacji oprogramowania
3. W pierwszej kolejności przetwarzane są zasady?
A. dla domeny
B. dla jednostki organizacyjnej utworzonej w innej jednostce orgranizacyjnej
C. dla jedostki organizacyjej
D. dla lokacji
4. Filtry WMI służą do?
A. instalacji oprogramowania
B. kompletowania informacji o komputerach klientów
C. filtrowania użytkowników
D. definiowania warunków na podstawie których zasady są wdrażane lub też nie
5. Zasady haseł w domenie definiowane są?
A. w obiekcie domyślnych zasad dla kontrolerów domeny
B. przez użytkowników systemu
C. w obiekcie domyślnych zasad dla domeny
D. w obiekcie domyślnych zasad dla klientów domeny
6. Zasady Grupy odświeżane są automatycznie na kliencie co pewien czas, wynosi on?
A. między 90, a 120 minut
B. 100 minut
C. 120 minut
D. 90 minut
7. Polecenie wymuszające aktualizację zasad to:
A. gpedit /force
B. gpresult /force
C. gpupdate /now
D. gpupdate /force
8. Programy z jakim rozszerzeniem można zdalnie instalować poprzez Zasady Grupy
A. .ini
B. .msi
C. .msc
D. .exe
9. Jaki rodzaj folderów (katalogów) można przekierowywać za pomocą Zasad Grupy?
A. zapisywane na dysku C: klienta
B. tylko foldery udostępnione
C. zapisywane w profilu użytkownika
D. wszystkie foldery
10. Jakie polecenie systemu Windows pozwala na utworzenie raportu Zasad Grupy w postaci pliku z rozszerzeniem .html
A. gpresult /s
B. gpresult /h
C. gpresult /f
D. gpresult /c