Test wiedzy - 10 pytań

Damian Stelmach

Sprawdź swoją wiedzę w teście dołączonym do odcinka. Przeanalizuj na spokojnie popełnione błędy, wygoogluj nieznane pojęcia, sporządzaj notatki - to najlepszy sposób przygotowań do części pisemnej egzaminu zawodowego. Powodzenia!

1. Konsolę zarządzania Zasadami Grupy na serwerze można uruchomić poleceniem
A. gpmedit.msc
B. gpedit.msc
C. gpmc.msc
D. gpupdate /run
2. Zasad Grupy nie wykorzystujemy do?
A. przekierowywania folderów
B. podłączania komputerów klienckich do domeny
C. instalacji oprogramowania
D. blokowania elementów systemu operacyjnego
3. W pierwszej kolejności przetwarzane są zasady?
A. dla jednostki organizacyjnej utworzonej w innej jednostce orgranizacyjnej
B. dla jedostki organizacyjej
C. dla lokacji
D. dla domeny
4. Filtry WMI służą do?
A. instalacji oprogramowania
B. kompletowania informacji o komputerach klientów
C. definiowania warunków na podstawie których zasady są wdrażane lub też nie
D. filtrowania użytkowników
5. Zasady haseł w domenie definiowane są?
A. przez użytkowników systemu
B. w obiekcie domyślnych zasad dla kontrolerów domeny
C. w obiekcie domyślnych zasad dla klientów domeny
D. w obiekcie domyślnych zasad dla domeny
6. Zasady Grupy odświeżane są automatycznie na kliencie co pewien czas, wynosi on?
A. 120 minut
B. między 90, a 120 minut
C. 90 minut
D. 100 minut
7. Polecenie wymuszające aktualizację zasad to:
A. gpresult /force
B. gpedit /force
C. gpupdate /now
D. gpupdate /force
8. Programy z jakim rozszerzeniem można zdalnie instalować poprzez Zasady Grupy
A. .msi
B. .ini
C. .msc
D. .exe
9. Jaki rodzaj folderów (katalogów) można przekierowywać za pomocą Zasad Grupy?
A. tylko foldery udostępnione
B. zapisywane w profilu użytkownika
C. wszystkie foldery
D. zapisywane na dysku C: klienta
10. Jakie polecenie systemu Windows pozwala na utworzenie raportu Zasad Grupy w postaci pliku z rozszerzeniem .html
A. gpresult /f
B. gpresult /c
C. gpresult /h
D. gpresult /s