Testowanie warstwy sieciowej

Damian Stelmach

W każdym systemie operacyjnym zaimplementowane są programy, która umożliwiają nam wykonanie testów warstwy sieciowej. Jednym z nich jest program PING, wykorzystywany do testowania połączeń pomiędzy hostami. Jest on dostępny pod tą nazwą zarówno w systemach Windows, jak i w różnych dystrybucjach Linuxa. Drugi natomiast to program TRACERT, służący do testowania trasy pomiędzy hostem źródłowym i docelowym. W systemach opartych na jądrze linuksa, ten sam program nosi nazwę TRACEROUTE.

Program PING, korzystając z innego protokołu warstwy sieci, a mianowicie protokołu ICMP, wysyła on datagram z żądaniem echo i czeka na odpowiedź. Po uzyskaniu odpowiedzi wyświetla nam czas jak minął od wysłania żądania do uzyskania informacji zwrotnej. PING może być wykorzystany do testowania:

  • tzw. lokalnego stosu, czyli do sprawdzenia poprawności instalacji protokołu IP na komputerze, wystarczy, że wprowadzimy w konsoli Windows polecenie PING, z jednym z adresów pętli zwrotnej, czyli z zakresu od 127.0.0.1 do 127.255.255.254:
Testowanie lokalnego stosu
  • połączeń z hostami w sieci lokalnej, wówczas zamiast adresu pętli zwrotnej wpiszemy adres hosta w sieci lokalnej (np. 192.168.0.1):
Testowanie połączeń z hostami w sieci LAN
  • połączeń z hostami znajdującymi się w odległych sieciach. Można tutaj zamiast adresu IP, wprowadzić nazwę domenową, czyli np. facebook.com, jeśli chcemy sprawdzić komunikację z serwerem, na którym przechowywana jest dana strona WWW:
Testowanie połączeń z hostami w odległych sieciach

Czasami, może się zdarzyć, ze pomimo działania odległej sieci i poprawnej komunikacji, nie uzyskamy odpowiedzi na żądanie echo wysłane przez program PING. Wynika to z faktu, że niektórzy administratorzy sieci ograniczają, lub całkowicie uniemożliwiają wprowadzanie datagramów ICMP do swoich sieci, ze względów bezpieczeństwa.

Kolejnym elementem związanym z testowaniem warstwy sieciowej jest sprawdzenie trasy przesyłania pakietów od hosta źródłowego do docelowego. W sieci rozległej mogą pracować tysiące ruterów, które tworzą tak zwaną międzysieć, czyli połączenia pomiędzy sieciami lokalnymi rozsianymi po całym świecie.

Międzysieć

Do tego, aby sprawdzić, przez jakie rutery przesyłany jest pakiet, od komputera do np. serwera WWW wykorzystamy program TRACERT, dla systemów Windows lub TRACEROUTE dla systemów Linux. Oba działają dokładnie tak samo i podobnie jak PING wykorzystują protokół ICMP i wiadomości echo. Aby wykonać test wystarczy wpisać polecenie TRACERT w konsoli wraz z adresem hosta docelowego. Może to być adres IP, jeśli chcemy przetestować trasę do konkretnego hosta, może to być również adres domenowy, czyli np. wp.pl.

Poniżej widać test trasy do serwera, na którym przechowywana jest strona Wirtualnej Polski.

Test trasy - tracert