Typy wirtualizacji maszyn

Damian Stelmach

1. Wirtualizacja typu pierwszego

Wirtualizacja typu pierwszego charakteryzuje się tym, iż hipernadzorca (ang. Hypervisor), czyli program komputerowy realizujący zadania związane z wirtualizacją, pracuje bezpośrednio na sprzęcie komputera fizycznego i przydziela zasoby sprzętowe maszynom wirtualnych bez pośrednictwa systemu operacyjnego gospodarza (ang. host). Każda maszyna wirtualna w takiej technologii staje się niejako osobnym obszarem, osobnym blokiem, czasem nazywanym partycją obsługiwanym przez hypervizora, który przydziela jej zasoby. W przypadku oprogramowania Hyper-V mamy do czynienia z taki typem wirtualizacji.

Wirtualizacja typ 1

Oprócz Hyper-V od Microsoftu na rynku mamy jeszcze dostępne takie narzędzia do wirtualizacji typu pierwszego jak Citrix XenServer, VMware vSphere czy Oracle VM Server.

2. Wirtualizacja typu drugiego

Wirtualizacja typu drugiego polega na tym, że hypervisor działa w systemie operacyjnym gospodarza, czyli fizycznego komputera i poprzez system operacyjny przydziela zasoby dla maszyn wirtualnych. W oparciu o tę technologię wirtualizacji pracują programy takie jak VirtualBox, VM Player czy nieco starszy i nierozwijany już Virtual PC. Jest to po prostu apka instalowana na systemie operacyjnym pozwalająca na tworzenie maszyn w jej obszarze.

Wirtualizacja typ 2