Dodawanie, usuwanie grup

Damian Stlemach

Domyślnie podczas tworzenie użytkownika w Ubuntu tworzona jest również grupa o takiej samej nazwie oraz identyfikatorze (id). Jeśli chcemy możemy oczywiście tworzyć również inne grupy, a następnie dodawać do nich użytkowników. Do zarządzania grupami użytkowników wykorzystać możemy polecenia: addgroup (dodające grupę) lub delgroup (usuwające grupę). Zmiany z wykorzystaniem tych poleceń zapisywane są w pliku /etc/group

Przykłady użycia:

Dodanie nowej grupy:

sudo addgroup nazwa_grupy

Dodanie nowej grupy z identyfikatorem 2000:

sudo addgroup nazwa_grupy --gid 2000

Usunięcie grupy:

sudo delgroup nazwa_grupy