Instalacja SSH na Ubuntu

Damian Stlemach

Zdalne, szyfrowane połączenie poprzez protokół SSH to doskonały sposób na komunikację z serwerem w celu jego konfiguracji. Takie połączenie - po pierwsze - realizowane jest zazwyczaj w produkcyjnych środowiskach (tam bardzo często to jedyny sposób na kontakt z serwerem, bo nie ma możliwości fizycznego z nim obcowania lub możliwość ta jest mocno ograniczona, chociażby z powodów lokalizacyjnych czy geograficznych), a po drugie zwyczajnie ułatwia pracę z systemem. Użycie klienta SSH pozwala na kopiowanie oraz wklejanie całych linii poleceń, a także ułatwia przeglądanie dużych zbiorów wyników działania poszczególnych komend.

Zanim możliwe będzie połączenie się z serwerem Ubuntu za pomocą SSH, należy zainstalować oprogramowanie OpenSSH, dzięki któremu będzie to możliwe. Można takie oprogramowanie wdrożyć już na etapie instalacji systemu, wybierając konkretną opcję w programie instalacyjnym, można również dograć odpowiednie pakiety już po instalacji systemu. Jeśli podczas instalacji Ubuntu nie wybraliśmy opcji z serwerem SSH, łatwo można to nadrobić, wydając w systemie polecenie:

sudo apt install openssh-server

Po instalacji warto sprawdzić czy usługa działa, do tego celu można wykorzystać polecenie:

sudo systemctl status ssh

Jeśli usługa nie jest uruchomiona można ją uruchomić poleceniem:

sudo systemctl start ssh

Aby połączenie zdalne z serwerem zestawić potrzebujemy oczywiście jego adres IP. Jeśli serwer pracuje na VirtualBox no to aby się zanim połączyć z lokalnego komputera jedna z jego kart musi pracować albo w trybie NAT, albo w trybie mostkowanej karty sieciowej (bridged). Oba tryby zostały omówione w następnych artykułach.