Konto ROOT w połączeniach SSH

Damian Stlemach

Domyślnie nie ma możliwości logowania się na konto ROOT z wykorzystaniem SSH. Opcja ta ze względów bezpieczeństwa została zablokowana. Jeśli chcecie można to oczywiście odblokować, wystarczy zmienić ustawienia w pliku konfiguracyjnym. Edytować plik z ustawieniami serwera SSH, stosując edytor mcedit można w następujący sposób:

sudo mcedit /etc/ssh/sshd_config

W sekcji uwierzytelnianie należy odhashować linię PermitRootLogin, a następnie w tej samej linii zamienić prohibit-password na yes:

Root via SSH

Po restarcie usługi poleceniem:

sudo systemctl restart ssh

logowanie na konto ROOT będzie możliwe.