Zmiana właściciela pliku lub katalogu

Damian Stlemach

Zmiana właściciela pliku czy katalogu to dość częsta praktyka. Domyślnie właścicielem pliku czy katalogu jest użytkownik, który go stworzył. Jeśli zaistnieje potrzeba zmiany właściciela wykorzystujemy do tego polecenie chown

Przykłady użycia:

Zmiana właściciela pliku lub katalogu:

sudo chown nazwa_użytkownika nazwa_katalogu/pliku (lub ścieżka)

Zmiana grupy pliku lub katalogu:

sudo chown :nazwa_grupy nazwa_katalogu/pliku (lub ścieżka)

Jednoczesna zmiana właściciela i grupy:

sudo chown nazwa_użytkownika:nazwa_grupy nazwa_katalogu/pliku (lub ścieżka)