05. Warstwa sieciowa. Wprowadzenie do rutingu

W piątym odcinku serii na temat sieciach komputerowych nastąpi omówienie zadań i funkcji warstwy sieciowej, charakterystyka protokołu IPv4 oraz wprowadzenie do rutingu.