Przykładowa konfiguracja zasad

Damian Stelmach

Poniżej znajdziecie kilkanaście przykładowych ustawień, które ograniczają użytkownikom dostęp do poszczególnych elementów systemu operacyjnego oraz zmieniają konkretne ustawienia (opis tylko w języku angielskim):

 • Blokada całego Panelu Sterowania: User Configuration -> Administrative Templates -> Control Panel -> Prohibit access to Control Panel and PC settings -> ENABLED
 • Ukrycie poszczególnych elementów w Panelu Sterowania: User Configuration -> Administrative Templates -> Control Panel -> Hide specified Control Panel items -> ENABLED (po włączeniu opcji wprowadzamy nazwy elementów, które chcemy zablokować)
 • Blokada ustawień ekranu: User Configuration -> Administrative Templates -> Control Panel -> Display -> Disable the Display Control Panel -> ENABLED
 • Blokada zmiany tapety: User Configuration -> Administrative Templates -> Control Panel -> Personalization -> Prohibit changing desktop background -> ENABLED
 • Blokada usuwania drukarek: User Configuration -> Administrative Templates -> Control Panel -> Printers -> Prevent deletion of printers -> ENABLED
 • Wyłączenie ikon Komputer, Sieć, Kosz z pulpitu: User Configuration -> Administrative Templates -> Desktop-> Hide and disable all items on the desktop -> ENABLED
 • Ustawienie konkretnej tapety pulpitu: User Configuration -> Administrative Templates -> Desktop-> Desktop -> Desktop Wallpaper -> ENABLED (po włączeniu tej opcji podajemy ścieżkę do konkretnej tapety)
 • Usunięcie elementu Uruchom z Menu Start: User Configuration -> Administrative Templates -> Start Menu and Taskbar -> Remove Run menu form Start Menu -> ENABLED
 • Usunięcie elementu Zablokuj komputer po wciśnięciu CTRL + ALT + DEL: User Configuration -> Administrative Templates -> System -> Ctrl+Alt+Del Options -> Remove Lock Computer -> ENABLED
 • Usunięcie elementu Wyloguj po wciśnięciu CTRL + ALT + DEL: User Configuration -> Administrative Templates -> System -> Ctrl+Alt+Del Options -> Remove Logoff -> ENABLED
 • Blokada odczytu danych z dysków zewnętrznych: User Configuration -> Administrative Templates -> System -> Removable Storage Access -> Removable Disks: Deny read access -> ENABLED
 • Limit wielkości profilu użytkownika: User Configuration -> Administrative Templates -> System -> User Profiles -> Limit profile size -> ENABLED (po włączeniu tej opcji określamy wielkość maksymalną profilu)
 • Blokada dostępu do edycji rejestru: User Configuration -> Administrative Templates -> System -> Prevent access to registry edition tools -> ENABLED
 • Blokada dostępu do wiersza poleceń: User Configuration -> Administrative Templates -> System -> Prevent access to command prompt -> ENABLED
 • Uruchamianie tylko wybranych aplikacji: User Configuration -> Administrative Templates -> System -> Run only specified Windows applications -> ENABLED (po włączeniu tej opcji podajemy nazwy plików uruchomieniowych aplikacji)
 • Blokada wyświetlania wybranych partycji w Eksploratorze Windows: User Configuration -> Administrative Templates -> Windows Components -> File Explorer -> Hide these specified drivers in My Computer (po włączeniu tej opcji wybieramy właściwe ustawienia)

To oczywiście niewielki wycinek wielkich możliwości konfiguracyjnych jakie dają Zasady Grupy. Ustawień w samych Szablonach Administracyjnych (ang. Administrative Templates) jest ponad 1500. Do tego dochodzą jeszcze Preferencje Zasad (ang. Preferences), Ustawienia Oprogramowania (ang. Software Settings) oraz Ustawienia Windows (ang. Windows Settings). Za ich pomocą można, np. zdalnie instalować oprogramowanie, mapować drukarki i foldery, czy automatycznie kopiować na serwer zawartość katalogów z profili użytkowników. Zachęcam do samodzielnej "zabawy" z Zasadami Grupy i testowanie poszczególnych ustawień.