Zarządzanie hasłami użytkowników

Damian Stlemach

Hasła użytkowników Ubuntu zapisywane są w pliku /etc/shadow. Plik ten zawiera zaszyfrowane hasła użytkowników (domyślnie hasła szyfrowane są z wykorzystaniem algorytm SHA2), a także informacje związane z czasem ich ważności czy dacie ich ostatniej zmiany. Informacje zwarte w pliku shadow da się również wyświetlić i modyfikować za pomocą polecenia chage.

Przykłady użycia:

Wyświetlenie ustawień hasła użytkownika:

sudo chage -l nazwa_użytkownika

Wymuszenie zmiany hasła użytkownika:

sudo chage -d 0 nazwa_użytkownika

Ustawienie data wygaśnięcia konta:

sudo chage -E rok-miesiąc-dzień nazwa_użytkownika

Ustawienie ilości dni ważności hasła licząc od daty zmiany hasła:

sudo chage -M ilość_dni nazwa_użytkownika

Ustawienie ilości dni przed datą wygaśnięcia hasła, kiedy system zacznie informować użytkownika o tym, że jego hasło niedługo wygaśnie:

sudo chage -W ilość_dni nazwa_użytkownika

Do zmiany hasła użytkownika można wykorzystać również polecenie passwd, które również stosowane jest do modyfikacji haseł. Jeśli chcemy zresetować hasło użytkownika można to zrobić wydając takie polecenie:

sudo passwd nazwa_użytkownika

Parametry można łączyć. Wszystkie opcje danego polecenia zawsze wyświetlimy wydając polecenie z parametrem h.