Zmiana ustawień użytkowników

Damian Stlemach

Do zmiany ustawień i konfiguracji już utworzonych użytkowników możemy wykorzystać polecenie usermod, które pozwala na modyfikację przynależności do grupy, zmianę katalogu domowego, określanie ważności hasła, odblokowanie konta czy nadawanie nowego id.

Przykłady użycia:

Dodanie użytkownika do grupy:

sudo usermod -G nazwa_grupy -a nazwa_użytkownika

Zmiana katalogu domowego (katalog musi istnieć):

sudo usermod -d /nazwa_katalogu nazwa_użytkownika

Zablokowanie konta:

sudo usermod -L nazwa_użytkownika

Odblokowania konta:

sudo usermod -U nazwa_użytkownika

Zmiana loginu:

sudo usermod -L nowa_nazwa_użytkownika poprzednia_nazwa_użytkownika

Parametry można łączyć. Wszystkie opcje danego polecenia zawsze wyświetlimy wydając polecenie z parametrem h.